WPISZ KOD: RU2024, ABY OTRZYMAĆ 20 ZŁ ZNIŻKI!

Odpowiedzialność zarządu – kiedy skarbówka ma prawo uznać, że egzekucja z majątku spółki z o.o. jest bezskuteczna?

Odpowiedzialność zarządu – kiedy skarbówka ma prawo uznać, że egzekucja z majątku spółki z o.o. jest bezskuteczna?

Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki Jedną z przesłanek pozwalających na przypisanie członkom zarządu odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. jest stwierdzenie, że egzekucja zaległości podatkowych z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Pojęcie bezskutecznej egzekucji budzi wątpliwości interpretacyjne. Wykorzystują to organy podatkowe, które często zbyt pochopnie stwierdzają spełnienie tej przesłanki. Najczęściej […]

Kiedy członek zarządu odpowie za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.?

Kiedy członek zarządu odpowie za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.?

Osoby podejmujące się pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawsze zdają sobie sprawę z faktu, iż mogą ponieść osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki – zarówno cywilnoprawne jak i podatkowe. Warto zatem dowiedzieć się jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby członek zarządu mógł odpowiadać z długi podatkowe spółki oraz co trzeba zrobić, aby […]

Kiedy spółka jawna stanie się podatnikiem CIT?

Kiedy spółka jawna stanie się podatnikiem CIT?

Które spółki jawne będą podatnikiem CIT w 2021 roku? Spółki jawne są transparentne podatkowo. Oznacza to, że podatek dochodowy od dochodów osiąganych w ramach działalności prowadzonej w formie spółki jawnej rozliczają wyłącznie jej wspólnicy, do których przychody i koszty osiągane w ramach spółki są przyporządkowane w ramach proporcji udziału w zysku. Sytuacja uległa jednak zmianie […]

Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną należy zgłosić jako schemat podatkowy?

Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną należy zgłosić jako schemat podatkowy?

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy oraz ich doradcy (w tym także księgowi) zostali zobowiązani do informowania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o schematach podatkowych. Schematy podatkowe to w pewnym uproszczeniu optymalizacje podatkowe. Podatnik (przedsiębiorca/spółka), która decyduje się na optymalizację rozliczeń podatkowych powinien zgłosić ten fakt Szefowi KAS. Schematem podatkowym może być zarówno zawarcie transakcji z […]

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną a PCC

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną a PCC

W związku z objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT od 1 maja 2021 roku wspólnicy mogą rozważać zmianę formy organizacyjno-prawnej spółki w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych w ramach spółki komandytowej. Zmiana zasad opodatkowania spółek komandytowych od 2021 roku może bowiem doprowadzić do podwyższenia efektywnej stawki opodatkowania z 19% do ponad 30%. Jednym z wariantów, […]