WPISZ KOD: RU2024, ABY OTRZYMAĆ 20 ZŁ ZNIŻKI!

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną a PCC

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną a PCC

W związku z objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT od 1 maja 2021 roku wspólnicy mogą rozważać zmianę formy organizacyjno-prawnej spółki w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych w ramach spółki komandytowej. Zmiana zasad opodatkowania spółek komandytowych od 2021 roku może bowiem doprowadzić do podwyższenia efektywnej stawki opodatkowania z 19% do ponad 30%.

Jednym z wariantów, który mogą rozważać wspólnicy będzie przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną. Spółka jawna w 2021 roku, z pewnymi wyjątkami, nadal powinna pozostać transparentna podatkowo, zapewniając tym samym opodatkowanie wyłącznie na poziomie dochodów wspólników.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną może wiązać się jednak z dodatkowymi obowiązkami podatkowymi w postaci obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. W ocenie organów podatkowych i sądów zmiana formy prawnej w omawianym kształcie prowadzi bowiem do zwiększenia wartości majątku spółki, który powinien zostać opodatkowany podatkiem PCC.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje, że PCC podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeśli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 ustawy o PCC).

Poprzez zmianę umowy spółki uważa się m.in. przekształcenie spółki, jeżeli wynikiem przekształcenia jest zwiększenie majątku spółki osobowej (art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC).

Podstawę opodatkowania w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ustawy o PCC stanowi – przy przekształceniu spółek – wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia.

Jednocześnie, zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. a) ustawy o PCC zwalnia się od podatku umowy spółki i ich zmiany związane z przekształceniem spółek w części wkładów do spółki, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

PCC przy przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną

Z chwilą przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną majątek spółki komandytowej, zarówno ten wniesiony przy jej założeniu w formie wkładu, jak również wypracowany lub nabyty przez spółkę komandytową w trakcie jej trwania, zostanie w całości przejęty przez spółkę jawną.

Pomimo, iż majątek przekształcanej spółki, w wyniku samego procesu przekształcenia nie ulegnie zwiększeniu, organy podatkowe uważają, że skoro majątek spółki jawnej obejmie zarówno pierwotnie wniesione wkłady, jak i majątek nabyty w trakcie trwania spółki, dojdzie do zwiększenia majątku spółki powstałej w wyniku przekształcenia.
Konsekwencją takiego założenia jest konieczność opodatkowania podatkiem PCC różnicy pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki jawnej, a wysokością uprzednio opodatkowanego majątku przekształcanej spółki komandytowej (najczęściej wkładów wniesionych przy założeniu spółki komandytowej).

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o PCC – stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%. Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Jeżeli zatem wartość wkładów wniesionych do spółki komandytowej na etapie jej założenia wyniosła 100 tys. zł, a na moment przekształcenia majątek spółki wzrósł do 1 mln. zł, wartość podstawy opodatkowania wyniesie 900 tys. zł (podstawa opodatkowania może zostać pomniejszona o koszty związane z procesem przekształcenia, o których mowa w art. 6 ust. 9 ustawy PCC). Jak nie trudno zauważyć, podatek wyniesienie ok. 4.500 zł.

Zaprezentowane wyżej stanowisko można znaleźć m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 26 czerwca 2020 r., nr 0111-KDIB2-2.4014.81.2020.2.HS oraz w wyroku NSA z dnia 4 lutego 2020 r., sygn. II FSK 498/18.
Przyszły rok zapowiada się zatem jako okres żniw dla fiskusa. Jeżeli podatnicy unikną podwójnego opodatkowania przekształcając spółkę komandytową w spółkę jawną, fiskus i tak odniesienie korzyści ale w zakresie innego podatku.

Autor: Kacper Sołoniewicz prowadzący kursy i szkolenia podatkowe (cała lista dostępna tutaj).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *