Skip links
Kiedy spółka jawna stanie się podatnikiem CIT?

Kiedy spółka jawna stanie się podatnikiem CIT?

Które spółki jawne będą podatnikiem CIT w 2021 roku? Spółki jawne są transparentne podatkowo. Oznacza to, że podatek dochodowy od dochodów osiąganych w ramach działalności prowadzonej w formie spółki jawnej rozliczają wyłącznie jej wspólnicy, do których przychody i koszty osiągane w ramach spółki są przyporządkowane

Nieodpłatne świadczenie - kiedy stanowi przychód podatkowy?

Nieodpłatne świadczenie – kiedy stanowi przychód podatkowy?

Świadczenia nieodpłatne na rzecz spółki a przychód podatkowy W obrocie gospodarczym występują często sytuacje, które dla postronnego obserwatora mogą wydawać się zdarzeniami, w ramach których jedna ze stron otrzymuje coś za darmo (np. towar, urządzenie, usługę) W myśl art. 12 ustawy o CIT nieodpłatne świadczenia

Faktura do paragonu cz. 1

Faktura do paragonu cz. 2

Kontynuacja artykułu “Faktura do paragony cz. 1“: Analizując przepisy regulujące zasady wystawiania faktur do paragonów możemy dostrzec ich sprzeczność i niespójność proponowanych rozwiązań. Zacznijmy od sprzeczności przepisów. Należy tu zaznaczyć, że zgodnie z definicją art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikiem jest każdy, kto

Jakie certyfikaty rezydencji są nam potrzebne w trakcie pandemii Covid-19?

Jakie certyfikaty rezydencji są nam potrzebne w trakcie pandemii Covid-19?

Certyfikat rezydencji podatkowej, czyli zaświadczenie o miejscu zamieszkania (dla celów ustawy PIT) lub siedzibie (dla celów ustawy CIT) podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej jest dokumentem, którego uzyskanie nawet w czasie przedpandemiczym nie było łatwe. Polscy przedsiębiorcy dokonujący wypłat na rzecz

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną a PCC

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną a PCC

W związku z objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT od 1 maja 2021 roku wspólnicy mogą rozważać zmianę formy organizacyjno-prawnej spółki w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych w ramach spółki komandytowej. Zmiana zasad opodatkowania spółek komandytowych od 2021 roku może bowiem doprowadzić do podwyższenia efektywnej

Faktura do paragonu cz. 1

Faktura do paragonu cz. 1

Faktura do paragonu – zmiany Ministerstwo Finansów od kilku lat regularnie wprowadza zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT), których celem jest uszczelnienie systemu jego poboru. Efekty tych poczynań bywają różne – od niezbyt udanego eksperymentu związanego z tzw. „odwrotnym