WPISZ KOD: RU2024, ABY OTRZYMAĆ 20 ZŁ ZNIŻKI!

Kiedy spółka jawna stanie się podatnikiem CIT?

Kiedy spółka jawna stanie się podatnikiem CIT?

Które spółki jawne będą podatnikiem CIT w 2021 roku?

Spółki jawne są transparentne podatkowo. Oznacza to, że podatek dochodowy od dochodów osiąganych w ramach działalności prowadzonej w formie spółki jawnej rozliczają wyłącznie jej wspólnicy, do których przychody i koszty osiągane w ramach spółki są przyporządkowane w ramach proporcji udziału w zysku. Sytuacja uległa jednak zmianie od 1 stycznia 2021 roku.

W ramach w walki z unikaniem opodatkowania Rząd postanowił, że spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne od 1 stycznia 2021 roku stają się podatkami podatku CIT.

Spółki jawne, które w gronie wspólników mają np. inną spółkę mogą jednak uniknąć objęcia opodatkowaniem podatkiem CIT, jeśli przed rozpoczęciem roku obrotowego złożą informację o podmiotach, które opodatkowują zyski osiągane w ramach tej spółki.

W przypadku spółek jawnych, które prowadziły działalność już w 2020 roku lub zostały założone w styczniu 2021 roku termin na złożenie informacji, o której mowa powyżej upływa 31 stycznia 2021 roku. Jeżeli spółka jawna, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne nie złoży do końca stycznia informacji o podmiotach, które opodatkowują zyski z tej spółki, od 1 stycznia 2021 roku stanie się podatnikiem podatku CIT.
Przykład:

„X-Trade” spółka jawna ma w gronie wspólników dwie osoby fizyczne – Jana Kowalskiego i Adama Nowaka oraz spółkę z o.o. – „Y-Trans” sp. z o.o.

X-Trade sp. j., aby nie stać się podatnikiem podatku CIT od 1 stycznia 2021 roku musi złożyć do urzędu skarbowego właściwego miejscowo dla niej samej oraz urzędów skarbowych właściwych dla jej wspólników – Jana Kowalskiego, Adama Nowaka i Y-Trans sp. z o.o. informację zawierającą m.in. dane spółki, danej jej wspólników oraz wartość prawa wspólników/podatników do udziału w zysku spółki jawnej. Informacja musi zostać złożona do 31 stycznia 2021 roku. W przeciwnym razie „X-Trade” sp. j. stanie się podatnikiem podatku CIT do 1 stycznia 2021 roku.

Gdyby wspólnikiem „X-Trade” sp. j. była dodatkowo inna spółka jawna, np. „Z-Zakupy” sp. j., której wspólnikami są osoby fizyczne – Wojciech Wiśniewski i Krzysztof Pawlak, informacja, którą powinna złożyć „X-Trade” sp. j. będzie obejmowała również dane Wojciecha Wiśniewskiego i Krzysztofa Pawlaka i będzie musiała zostać złożona do urzędów skarbowych właściwych dla tych panów. To oni opodatkowują bowiem zyski osiągane w ramach „X-Trade” sp. j.

Informacja o podmiotach, które opodatkowują zyski ze spółki jawnej powinna zostać złożona na urzędowym wzorze – CIT-15J. Pomimo, iż konieczność złożenia informacji obciąża podatników od 1 stycznia b.r. Minister Finansów opublikował wzór informacji CIT-15J dopiero 14 stycznia 2021 roku.

Wzór informacji jest dostępny w Dzienniku Ustaw pod wskazanym niżej linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/87

Autor: Kacper Sołoniewicz prowadzący kursy i szkolenia podatkowe (cała lista dostępna tutaj).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *