WPISZ KOD: RU2024, ABY OTRZYMAĆ 20 ZŁ ZNIŻKI!

Pliki JPK_V7 po nowemu już od 1 kwietnia 2021 r.?

Pliki JPK_V7 po nowemu już od 1 kwietnia 2021 r.?

Nowelizacja przepisów o JPK_V7 – kwiecień 2021 Od 1 października 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady prowadzenia przez podatników VAT czynnych ewidencji w formacie pliku JPK_V7. Kluczowe aspekty związane z zakresem informacji, które dodatkowo należy umieszczać ewidencji określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 18.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w […]

Jakie certyfikaty rezydencji są nam potrzebne w trakcie pandemii Covid-19?

Jakie certyfikaty rezydencji są nam potrzebne w trakcie pandemii Covid-19?

Certyfikat rezydencji podatkowej, czyli zaświadczenie o miejscu zamieszkania (dla celów ustawy PIT) lub siedzibie (dla celów ustawy CIT) podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej jest dokumentem, którego uzyskanie nawet w czasie przedpandemiczym nie było łatwe. Polscy przedsiębiorcy dokonujący wypłat na rzecz firm z innych krajów i mający obowiązek potrącić tzw. podatek […]

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną a PCC

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną a PCC

W związku z objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT od 1 maja 2021 roku wspólnicy mogą rozważać zmianę formy organizacyjno-prawnej spółki w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych w ramach spółki komandytowej. Zmiana zasad opodatkowania spółek komandytowych od 2021 roku może bowiem doprowadzić do podwyższenia efektywnej stawki opodatkowania z 19% do ponad 30%. Jednym z wariantów, […]

Rekalkulacja rat leasingu w trakcie pandemii – problem z kosztami podatkowymi.

Rekalkulacja rat leasingu w trakcie pandemii – problem z kosztami podatkowymi.

Ekonomiczne skutki pandemii Covid-19 dotykają wielu przedsiębiorców, zwłaszcza w branżach najmocniej odczuwających skutki zamknięcia gospodarki. Jednym z podstawowych i stałych kosztów prowadzenia firmy jest oczywiście samochód osobowy, jednak stałe zobowiązanie w wysokości raty leasingowej, może być w tym trudnym momencie trudne do uregulowania. Oczywiście pewnym wyjściem z sytuacji mogą być tzw. „wakacje leasingowe”, gdzie podatnik […]