WPISZ KOD: RU2024, ABY OTRZYMAĆ 20 ZŁ ZNIŻKI!

Rekalkulacja rat leasingu w trakcie pandemii – problem z kosztami podatkowymi.

Rekalkulacja rat leasingu w trakcie pandemii – problem z kosztami podatkowymi.

Ekonomiczne skutki pandemii Covid-19 dotykają wielu przedsiębiorców, zwłaszcza w branżach najmocniej odczuwających skutki zamknięcia gospodarki. Jednym z podstawowych i stałych kosztów prowadzenia firmy jest oczywiście samochód osobowy, jednak stałe zobowiązanie w wysokości raty leasingowej, może być w tym trudnym momencie trudne do uregulowania. Oczywiście pewnym wyjściem z sytuacji mogą być tzw. „wakacje leasingowe”, gdzie podatnik spłaca jedynie część raty odsetkowej, ale ów instrument zależy od porozumienia się z leasingodawcą i będzie ograniczony czasowo.

Innym wyjściem z tej trudnej sytuacji może być rekalkulacja umowy leasingowej, skutkująca np. jej wydłużeniem, zwiększeniem ceny wykupu (którą również można kredytować), po to aby bieżące raty leasingowe były niższe. Jeżeli dojdzie do takiej zmiany umowy, trzeba jednak pamiętać o konsekwencjach podatkowych, zwłaszcza, jeśli przedmiotem leasingu był drogi samochód. Od roku 2019 podatnicy mogą rozliczać w kosztach firmy raty leasingowe, ale tylko do proporcjonalnej wysokości ograniczonej przepisami do poziomu 150 tys. zł. Jednak jeśli umowa została zawarta przed 1 stycznia 2019 r. (a więc przed rewolucyjną nowelizacją przepisów o samochodach w firmie), to podatnik żadnego limitu nie musi stosować aż do końca takiej umowy.

Jeśli jednak tę umowę by zmienił, to automatycznie podlega on nowym niekorzystnym regulacjom i do raty leasingowej musi stosować proporcję opartą o stosunek kwoty 150 tys. zł do wartości tego auta z umowy leasingowej. Nie trudno stwierdzić, że przy samochodzie kosztujących ok. pół miliona zł będzie to mniej niż jedna trzecia comiesięcznej raty leasingowej. Jeżeli więc przedsiębiorca, który np. końcem 2018 r. wziął w leasing tego typu pojazd, teraz z uwagi na zmniejszone przychody chciałby dokonać rekalkulacji umowy i nawet uzyskałby zgodę leasingodawcy, to musi pamiętać, że ta zmniejszona rata leasingowa nie będzie kosztem podatkowym w całości i trzeba będzie do niej stosować wskazaną powyżej proporcję, wskutek czego owszem; bieżące obciążenie będzie mniejsze, ale w kosztach firmy podatnik rozliczy tylko część tej raty (np. ½ lub 1/3 w zależności od tego, jaka była wartość samochodu).

Powyższe potwierdził w szeregu interpretacji podatkowych Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej. Przykładowo w piśmie z 22 maja 2019 r. (znak. 0115-KDIT3.4011.133.2019.1.MR) wskazał, że zmiana umowy leasingu, w wyniku której zmienia się harmonogram spłaty jest czynnością zależną od woli stron umowy i nie można potraktować jej jako zmiany o charakterze obiektywnym. Dodatkowo zmiana taka może powodować korzyści podatkowe, w postaci chociażby przyśpieszenia spłaty wartości pojazdów, a tym samym „niestandardowego” zwiększenia kosztów uzyskania przychodów w krótkim (krótszym niż pierwotnie przewidziany) okresie. Zatem w opisanej przez Wnioskodawcę sytuacji, do umów leasingu, do których zawierane będą aneksy, zastosowanie będą miały przepisy art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. Zatem, jeżeli wartość samochodu będącego przedmiotem leasingu przekracza 150.000 zł (odpowiednio 225.000 zł), to raty leasingowe nie będą kosztem w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji.

Autor: Lech Janicki prowadzący kursy i szkolenia podatkowe (cała lista dostępna tutaj).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *