WPISZ KOD: RU2024, ABY OTRZYMAĆ 20 ZŁ ZNIŻKI!

Pliki JPK_V7 po nowemu już od 1 kwietnia 2021 r.?

Pliki JPK_V7 po nowemu już od 1 kwietnia 2021 r.?

Nowelizacja przepisów o JPK_V7 – kwiecień 2021

Od 1 października 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady prowadzenia przez podatników VAT czynnych ewidencji w formacie pliku JPK_V7. Kluczowe aspekty związane z zakresem informacji, które dodatkowo należy umieszczać ewidencji określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 18.10.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988). Ogłoszone na blisko rok przed wejściem w życie nie jest jednak wzorem dobrej legislacji.

Zawiera wiele sformułowań nieprecyzyjnych, niejasnych, głownie dlatego, że w części oznaczeń GTU odnosi się do unormowań ustaw pozapodatkowych lub w zakresie akcyzy. Również procedury, które należy raportować dla niektórych faktur sprawiają sporo kłopotów (przede wszystkim TP dla jednostek budżetowych, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych itp.) Niejasności MF próbuje korygować za pośrednictwem Dyrektora KIS, który wydając interpretacje indywidualne stosuje rozszerzającą wykładnię przepisów, co moim zdaniem jest niedopuszczalne. (patrz: Interpretacja nr 0112-KDIL3.4012.688.2020.2.MS z dnia 08.02.2021r. – podjęto w niej próbę udowodnienia, że pod pojęciem „budynki” kryją się również ich części, co z przepisu absolutnie nie wynika).

Od 1.4.2021 r. zmiany w JPK (w tym w GTU)

Rozporządzenie doczekało się już 2 nowelizacji, niestety tylko w zakresie braku obowiązku raportowania paragonów pełniących funkcje faktury (Paragony z NIP nabywcy wystawione do kwoty 450 zł to oddzielny temat).
Ministerstwo Finansów wsłuchało się wreszcie w głosy odnośnie szeregu wątpliwości interpretacyjnych w zakresie nowej ewidencji JPK_V7 i przygotowało kolejną nowelizację, która nadal (na 28.04.2021 r.) jest jeszcze w fazie projektu, choć wg deklaracji ma obowiązywać od 01.04.2021 r. Czy to jednak oznacza, że to rozwiąże problemy księgowych? Niekoniecznie.

Co prawda, jeśli chodzi o kody GTU, to projekt zmierza w dobrym kierunku, podobnie jeżeli chodzi o procedurę TP, ale już nowe zasady raportowania procedury MPP sprawią kłopoty zarówno sprzedawcom jak i nabywcom. Jedyna szansa, że ten nowy pomysł nie znajdzie się w akcie wykonawczym.

PRZEPISY OSTATECZNIE NIE WESZŁY W ŻYCIE W PLANOWANEJ DACIE I OBECNIE OCZEKUJĄ NA WDROŻENIE.

Autor: Dorota Łabuda prowadząca kursy i szkolenia podatkowe (cała lista dostępna tutaj).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *