WPISZ KOD: RU2024, ABY OTRZYMAĆ 20 ZŁ ZNIŻKI!

Nawet droga tygodniowa wycieczka integracyjna bez podatku PIT

Nawet droga tygodniowa wycieczka integracyjna bez podatku PIT

Imprezy integracyjne w firmach przyjmują najczęściej formę krótkiego (1-3 dni) wyjazdu, pikniku na terenie zakładu pracy lub wigilii pracowniczej. Wydatki z nimi związane są oczywiście kosztem uzyskania przychodów zaś po stronie pracowników nie powstaje przychód do opodatkowania, bo takie świadczenie jest w interesie pracodawcy a nie pracownia.

Czy jednak tygodniowa wycieczka integracyjna („na bogato”) także jest bezpieczna podatkowo? Z zapytaniem do Dyrektora KIS wystąpiła firma, która zamierza zorganizować dla wszystkich swoich uprawnionych pracowników i członków ich rodzin zagraniczną tygodniową wycieczkę, która będzie miała charakter turystyczno-krajoznawczo-wypoczynkowy. Udział w wycieczce będzie dobrowolny i powszechnie dostępny dla wszystkich pracowników, którzy potwierdzą na liście chęć uczestnictwa. Celem wycieczki będzie integracja pracowników oraz umożliwienie aktywnego wypoczynku, co pozytywnie wpłynie na wzajemne relacje i efektywność pracy. Realizacją zajmie się biuro turystyczne, które określi koszt na jednego pracownika. Na koszt wycieczki złożą się: koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia i bilety wstępów do wybranych obiektów. Ponadto, informacja o wycieczce została przekazana wszystkim pracownikom przed terminem odbycia w sposób zwyczajowo przyjęty za pośrednictwem zamieszczonych na tablicach informacyjnych plakatach w miejscach widocznych i ogólnie dostępnych, a także poprzez wiadomości e-mail.

W wydanej interpretacji z dnia 23 marca 2023 r., (nr 0115-KDIT2.4011.66.2023.1.KC) Dyrektor KIS w pełni zgodził się z podatnikiem co do kwestii braku opodatkowania wycieczki wskazując, że udział osób uprawnionych (pracowników i członków ich rodzin) w zagranicznej wycieczce mającej charakter turystyczno-krajoznawczo-wypoczynkowy, której celem będzie integracja pracowników nie będzie skutkować dla nich powstaniem przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, po stronie pracowników nie powstanie przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy.

Autor: Lech Janicki prowadzący kursy i szkolenia podatkowe (cała lista dostępna tutaj).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *