WPISZ KOD: RU2024, ABY OTRZYMAĆ 20 ZŁ ZNIŻKI!

Kiedy obowiązkowy KSeF wejdzie w życie?

Kiedy obowiązkowy KSeF wejdzie w życie?

Od kiedy zacznie obowiązywać KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ogólnokrajowy program informatyczny, w którym przedsiębiorcy mogą wystawiać i otrzymywać elektroniczne faktury ustrukturyzowane.

Celem wprowadzenia KSeF jest centralizacja procesu rejestracji faktur w obrocie gospodarczym. Wprowadzenie tego systemu pozwoli na usprawnienie procesu przekazywania faktur pomiędzy przedsiębiorcami, który będzie odbywał się w całości elektronicznie. KSeF pozowali również organom skarbowym na bieżący wgląd w treść faktur wystawianych przez podatników, a przez to skuteczniejszą kontrolę działalności przedsiębiorców i uszczelnienie systemu podatkowego.

Od kiedy KSeF będzie obowiązkowy?

Podatnicy mogą na zasadzie dobrowolności korzystać z KSeF już od 1 stycznia 2022 roku. Natomiast od 1 lipca 2024 r. KSeF miał stać się obowiązkowy dla większości przedsiębiorców.

Rząd Donalda Tuska w pierwszych tygodniach swojego urzędowania potwierdzał, że przyjęty w poprzedniej kadencji sejmu termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF pozostaje aktualny. Jednakże w dniu 19 stycznia 2024 r.Minister Finansów Andrzej Domańskiw trakcie briefingu prasowegopo informował, że obowiązkowy system KSeF nie wejdzie w życie zgodnie z zapowiadaną datą – 1 lipca 2024 roku.

Przyczyną odroczenia są problemy technologiczne dotyczące m.in. kodu, funkcjonalności i wydajności systemu, które mogłyby spowodować brak możliwości wystawienia lub odebrania faktury przez użytkowników KSeF. Nowy termin wejścia w życie obowiązkowego KSeF zostanie określony po przeprowadzeniu zewnętrznego audytu.

Odnosząc się po raz kolejny do problematyki KSeF w dniu 23 stycznia 2024 r. na antenie Jedynki Polskiego Radia Minister Finansów powiedział:

„Chciałbym podkreślić to jeszcze raz bardzo wyraźnie. KSeF w Polsce zostanie wdrożony i polskie firmy muszą się do tego przygotowywać.”

Wejście w życie obowiązkowego KSeF jest zatem pewne. Kluczowe jest zatem ustalenie od kiedy nowy system fakturowania stanie się obowiązkowy.

Data wprowadzenia obowiązkowego KSeF

Minister Finansów poinformował, że w jego ocenie KSeF wejdzie w życie w 2025 r. Dokładna data zostanie określona na podstawie wyników wspomnianego wyżej audytu. Te poznamy najwcześniej w drugiej połowie kwietnia.

Nie jest wykluczone, że poza przesunięciem terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF zmianie ulegną również ogólne zasady funkcjonowania KSeF. Można przypuszczać, że będzie to uzależnione od przebiegu konsultacji publicznych, w trakcie których może pojawić się wiele sugestii, które mogłyby doprowadzić do zmian w funkcjonowaniu KSeF.

Autor: Kacper Sołoniewicz prowadząca kursy i szkolenia podatkowe (cała lista dostępna tutaj).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *