WPISZ KOD: RU2024, ABY OTRZYMAĆ 20 ZŁ ZNIŻKI!

CIT Estoński – co z samochodem używanym także prywatnie?

CIT Estoński – co z samochodem używanym także prywatnie?

Na gruncie przepisów CIT i PIT prywatne używanie samochodu firmowego od lat jest tematem w miarę przewidywalnym pod kątem rozliczenia wydatków w kosztach uzyskania przychodów. Z jednej strony mamy limity odnosząc się do wartości samochodu (150 i 225 tys. zł), z drugiej zaś koszty eksploatacyjne rozliczamy w 75 %, jeśli pojazd jest używany także prywatnie.

Natomiast podatnicy opodatkowani ECIT-em nie stosują ustawy o CIT lecz ustawę o rachunkowości, gdzie nie ma takich limitów. Mogą więc rozliczyć nawet bardzo drogie samochody. Jednak podatnicy ECIT musza pamiętać, że prywatne używanie samochodu firmowego przez udziałowca czy członka jego rodziny będzie skutkować powstaniem dochodu z tzw. ukrytych zysków i od 50 % wydatków i odpisów amortyzacyjnych dotyczących auta (ale także np. skutera, motorówki, jachtu, laptopa, smartfona) trzeba będzie zapłacić ECIT w wysokości 10 lub 20 %. Jeżeli więc wydatki związane z zakupem (leasingiem, najmem) np. dużego suva i koszty jego eksploatacji w ciągu kilku lat wyniosłyby np. 700 tys. zł, to podatek od połowy tej kwoty byłby całkiem spory.

Jednocześnie Dyrektor KIS w wydawanych interpretacjach wskazuje, że ukryte zyski nie powstaną, jeśli podatnik udowodni, że korzysta z samochodu jedynie służbowo, przy czym nie będzie od niego wymagana szczegółowa ewidencja przebiegu pojazdu. Przykładowo w Interpretacji indywidualnej z dnia 12 stycznia 2023 r., ( sygn. 0111-KDIB1-2.4010.730.2022.2.DP) wskazano, że jeśli podatnik nie posiada środków dowodowych świadczących o wykorzystywaniu składników majątku wyłącznie na cele działalności gospodarczej, wtedy jest on zobowiązany zaliczyć odpowiednio do dochodu z tytułu ukrytych zysków albo wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem składników majątku, w wysokości 50%.

Należy zaznaczyć, iż nieprowadzenie przez podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek ewidencji określonej w art. 16 ust. 5f ustawy CIT nie oznacza automatycznie, że jest on obowiązany rozpoznać dochód z tytułu ukrytych zysków lub wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Jeżeli, pomimo nie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, będą Państwo w stanie udowodnić zgodnie z art. 28m ust. 5 ustawy o CIT, że samochody osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów działalności gospodarczej to w takiej sytuacji wydatki z tego tytułu nie będą opodatkowane jako ukryty zysk, ani wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą.

Ta z pozoru korzystna interpretacja budzi jednak obawy o to, jak w praktyce udokumentować używanie samochodu jedynie na potrzeby firmy w sytuacji braku ewidencji przebiegu. Czy zapis tras GPS bądź regulamin korzystania z samochodu będzie wystarczający? Obawiam się, że nie ma w tej chwili w pełni bezpiecznego rozwiązania, a praktyka korzystania z samochodów firmowych, zwłaszcza tych droższych jest niemal w 100 % taka, że auta są używane także prywatnie, stąd z ryzykiem zapłaty ECIT od auta firmowego trzeba się ciągle liczyć.

Autor: Lech Janicki prowadzący kursy i szkolenia podatkowe (cała lista dostępna tutaj).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *