WPISZ KOD: RU2024, ABY OTRZYMAĆ 20 ZŁ ZNIŻKI!

Czy warto odraczać opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT do 1 maja 2021 roku?

Czy warto odraczać opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT do 1 maja 2021 roku?

Spółki komandytowe od 1 stycznia 2021 roku staną się podatkami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Z uwagi na fakt, iż do wejścia w życie tak poważnej zmiany zostało niewiele czasu, ustawodawca zdecydował, że spółki komandytowe będą mogły postanowić, że podatnikami podatku CIT staną się dopiero od 1 maja 2021 r. Czy takie rozwiązanie zawsze będzie korzystne?

W teorii wydawałoby się, że zawsze warto odroczyć moment „wejścia” w CIT. Czas do 30 kwietnia 2021 r. można wykorzystać przecież na:

  • opóźnienie momentu podwójnego opodatkowania dochodów osiąganych w ramach spółki komandytowej.
  • przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną lub założenie nowej spółki.
  • wycofanie części wkładów ze spółki komandytowej.
  • likwidację spółki komandytowej.

Warto jednak wziąć pod uwagę, że odroczenie momentu objęcia podatkiem CIT może mieć również niekorzystne skutki. Myślę tu o spółkach, które nie zamierzają się restrukturyzować w związku ze zmianą zasad opodatkowania.

Przykładowo spółka komandytowa X działająca w sektorze usług budowlanych generuje dochody przede wszystkim w miesiącach wiosennych i letnich oraz jesienią. Pierwsze miesiące roku kalendarzowego mogą dla takiego podmiotu wiązać się z ponoszeniem straty, która będzie odrobiona dopiero w kolejnych miesiącach.

Jeżeli spółka komandytowa zdecyduje się na wejście w CIT od 1 maja 2021 r. w rozliczeniach wspólników tej spółki powstanie strata. Jeżeli wspólnicy nie osiągają innych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczenie powstałej w ten sposób straty będzie znacznie utrudnione.
W przepisach przejściowych do ustawy wprowadzającej opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT ustawodawca przewidział co prawda możliwość rozliczenia straty powstałej przed dniem uzyskania przez spółkę statusu podatnika CIT z dochodem samej spółki komandytowej. Będzie to jednak możliwe tylko, gdy strata ta nie może zostać rozliczona na zasadach ogólnych, z dochodem ze źródła, w którym strata została poniesiona.

Warto zatem dokładnie przeanalizować, czy warto czekać z wejściem w CIT do 1 maja 2021 r., rozważając wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ zarówno na rozliczenia samej spółki komandytowej, jak i jej wspólników.

Autor: Kacper Sołoniewicz prowadzący kursy i szkolenia podatkowe (cała lista dostępna tutaj).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *