UNIWERSALNY KURS PRAWA PODATKOWEGO dla praktyków łączący VAT, CIT, PIT z elementami prawa cywilnego – po zmianach 2024 r.

1200,00  netto

HARMONOGRAM KURSU:
15.03.2024 (godz. 09:00 – 13:00) – CZĘŚĆ 1
29.03.2024 (godz. 09:00 – 13:00) – CZĘŚĆ 1
12.04.2024 (godz. 09:00 – 13:00) – CZĘŚĆ 2
26.04.2024 (godz. 09:00 – 13:00) – CZĘŚĆ 2
10.05.2024 (godz. 09:00 – 13:00) – CZĘŚĆ 3
24.05.2024 (godz. 09:00 – 13:00) – CZĘŚĆ 3

W 100% BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

Drodzy Państwo,

po raz drugi w historii zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym, łączącym wiedzę podatkową z trzech najważniejszych poziomów – VAT, CIT i PIT.

Kurs dedykowany jest dla osób będących praktykami podatkowymi, które w swojej pracy potrzebują uniwersalnej, holistycznej wiedzy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz oczekujących kompleksowych rozwiązań uwzględniających trzy najważniejsze obszary prawa podatkowego.

Uznaliśmy, że analiza podatkowa zdarzeń gospodarczych musi znaleźć umocowanie w prawie cywilnym, dlatego analiza umów najmu, leasingu, użyczenia i innych transakcji będzie integralnie powiązany z kodeksem cywilnym.

Koncept tego projektu edukacyjnego oparty został przede wszystkim na transakcjach krajowych, ale znajdziecie również Państwo zagadnienia związane z importem usług, nabyciami zagranicznymi towarów oraz podatkiem u źródła. Zestawienia, schematy przygotowane na potrzeby tego kursu dają możliwość wykorzystania ich w obrocie krajowym oraz zagranicznym.

Kurs składa się z 6 spotkań, które zostały podzielone na 3 bloki tematyczne. Wszystkie spotkania, problemy i rozwiązania oparte zostaną na przepisach roku 2024!

PLAN KURSU:

CZĘŚĆ 1 (spotkanie 1 i 2):

Problematyka prowadzenia działalności – zasady funkcjonowania w praktyce, podatnicy występujący w obrocie gospodarczym, różne źródła przychodu i ich wpływ na rozliczenia podatkowe.

Analiza umów cywilnoprawnych.

1. Definicje ustawowe w tym: analiza porównawcza działalności gospodarczej w podatkach dochodowych i podatku VAT (powołania, kontrakty, umowy zlecenia).
2. Problematyka przychodów z art. 13 ustawy PIT oraz ich wpływ na opodatkowanie i obowiązki płatnika.
3. Pełnomocnictwo i prokurenci.
4. Umowy cywilno-prawne – holistyczna analiza sytuacji szczególnych w tym faktur otrzymanych od wykonawców, gdzie na wypłacającym ciążą obowiązki płatnika.
5. Podatnicy czynni i zwolnieni – dokumentowanie obrotu w świetle ustawy VAT, prawo do kosztów podatkowych.
6. Nasza firma i możliwość funkcjonowania w obrocie VAT-owskim w kraju i innym państwie – problematyka związana z rejestracją i zagrożeniami dotyczące zapłaty podatku w innym kraju.
7. Kontakt z dostawcami, wykonawcami usług którzy są zarejestrowani w Polsce lecz nie mają tutaj siedziby – zagrożenia.
8. Analiza podatkowa i cywilistyczna: sprzedaży, zamiany, barteru, najmu, użyczenia – wnioski dotyczące różnic VAT, CIT, PIT.
9. Czynności nietypowe – skutki podatkowe: wywłaszczenia, wydania w zamian za długi, przewłaszczenie, komis, bony MPV i SPV.
10. Zasady fakturowania, zaskakujące elementy obowiązkowe oraz dokumenty korygujące.
11. Nieodpłatne świadczenia w zakresie usług oraz przekazania towarów (skutki VAT, CIT, PIT).Problematyka karnetów, szczepionek, pakietów itd.
12. Analiza dwóch systemów podatkowych wypracowanych w praktyce: odwrotne obciążenie oraz system kontroli przemieszczenia.
13. DICTUM FACTUM.

CZĘŚĆ 2 (spotkanie 3 i 4):

Zasady rozliczania podatków – moment obowiązków podatkowych na tle przepisów art. 12, 14 w podatkach dochodowych oraz art. 19a VAT z uwzględnieniem
obrotu transgranicznego.

Analiza wyłączeń podatkowych i ich wpływ na koszty.

Przegląd problematyki kosztów uzyskania przychodu i ich rozliczania w czasie z uwzględnieniem problematyki korekt (VAT, CIT, PIT).

1. Zestawienie zbiorcze obowiązków podatkowych oraz momentu ustalenia przychodu dla: klasycznej sprzedaży, licencji oraz innych praw, usług cyklicznych, najmu, leasingu, mediów, kar, służebności ,WDT, WNT, eksportu itd.
2. Jak moment i terminowość fakturowania wpływa na obowiązki podatnika.
3. Zaliczka, zadatek, różnice cywilistyczne – co warto stosować w konkretnych stanach faktycznych.
4. Kolejne problemy ze stawkami preferencyjnymi w tym na media i paliwo.
5. Odszkodowania i kary – analiza problemu z wyodrębnieniem różnic pomiędzy podatkiem vat a podatkami dochodowymi.
6. Ukryte świadczenia, nieodpłatności, użyczenia – przegląd orzecznictwa, przykłady.
7. Czynności odpłatne i nieodpłatne związane z pojazdem samochodowym.
8. Niespodzianki których możesz się spodziewać, gdy użytkujesz konkretny pojazd samochodowy.
9. Zestawienie holistyczne dotyczące samochodów – wszystko w jednym miejscu.
10. Zasady grupowania kosztów po zmianach 2023 roku na tle orzecznictwa.
11. Podatek naliczony oraz zagrożenia związane z prawem do odliczenia – analiza problemu.
12. Zmiany w podstawie opodatkowania i ich wpływ na podatek dochodowy i VAT (korekty zwiększające i zmniejszające).
13. DICTUM FACTUM.

CZĘŚĆ 3 ( spotkanie 5 i 6):

Systemy korekt występujące w prawie podatkowym.

Rozliczenia zakupów w transakcjach zagranicznych w tym import usług, WNT, odwrotne obciążenie.

Zasady prezentacji korekt w JPK.

1.Kompleksowe rozliczenie korekt po stronie sprzedawcy i nabywcy w różnych stanach faktycznych.
2. Nie zawsze faktury korygujące musisz , możesz rozliczyć- szczególne przypadki.
3.Zmiany przeznaczenia i ich wpływ na rozliczenia podatkowe.
4.Praktyczne aspekty WNT – jak to rozliczyć po zmianach 2023 roku.
5. Miejsce świadczenia usług .
6. Czym jest import usług i czego należy się obawiać.
7. Kompleksowe spojrzenie na zakupy usług od partnerów zagranicznych .
8. Podatek u źródła .
9. Jak rozliczyć nabycia towarów od kontrahentów zagranicznych w tym zarejestrowanych w Polsce.
10. Analiza ulgi na złe długi .
11. DICTUM FAKTUM.

Prowadzący

PIOTR KOWERDEJ – Specjalista ds. strategii finansowych

Twórca firmy Rewolucja Umysłów. Dyrektor ds. strategii finansowych w firmie Virako Sp. z o.o. Specjalizuje się w podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń o tematyce związanej z prawem podatkowym. Współpracuje z wieloma firmami w całej Polsce. Szkolenia i kursy prowadzi w formie warsztatowej poprzez rozwiązywanie case studies konkretnych przypadków podatkowych.