Optymalizacja dokumentów dla celów CIT i PIT – czyli wszystko o podkładkach, które warto gromadzić w firmie w 2024 roku

290,00  netto

W 100% BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

Faktura to nie wszystko! Poza nią, dla właściwego zaksięgowania określonych zdarzeń potrzebną są inne dokumenty; oświadczenia, opinie, umowy, porozumienia, regulaminy, czyli tzw. „podkładki”. Jaką powinny mieć treść i formę, kto powinien je sporządzić, jakich zapisów nie powinny one zawierać, a przede wszystkim, kiedy dział księgowości potrzebuje ich najbardziej – te i inne zagadnienia dotyczące dokumentów, którymi posługują się księgowi, będą przedmiotem proponowanego Państwu szkolenia.

Szczególny nacisk zostanie położony na m.in. tematykę korespondencji mailowej z kontrahentami, opinie służb technicznych potrzebne do kwalifikowania środków trwałych i prac remontowych bądź ulepszeniowych, dowody wewnętrzne, regulaminy wynagradzania, regulaminy podróży służbowych, oświadczenia pracowników dla potrzeb działu księgowości, dokumentację imprez integracyjnych, potwierdzenia wykonania usług niematerialnych, raporty z wykonanych prac, protokoły likwidacyjne, regulaminy korzystania z aut służbowych, właściwe opisywanie faktur, PDF-y, zdjęcia, certyfikaty rezydencji, weryfikacja kontrahentów zagranicznych, umowy z pracownikami i wiele innych).

Prezentowane zagadnienia będą uwzględniać w szczególności zmiany w ramach tzw. Polskiego Ładu 2022-24.

PROGRAM SZKOLENIA:
1) „Podkładki księgowe” na gruncie CIT i PIT – czym są i dlaczego podnoszą poziom bezpieczeństwa podatkowego? (umowy z kontrahentami, oświadczenia, korespondencja handlowa i mailowa, opisywanie faktur, klauzule umowne, raporty z wykonanych prac, regulaminy wewnątrzfirmowe, oświadczenia pracowników, dokumenty delegacyjne, umowy z pracownikami/B2B, zdjęcia, PDF-y, nagrania video i wpływ ich treści na skutki podatkowe)
2) Brak faktury, brak umowy, brak dowodów wykonania usługi, niejasne informacje o nabytych towarach lub usługach, różnice między fakturą, a treścią umowy, podejrzane działania kontrahenta – jak powinien postąpić w takiej sytuacji dział księgowości?
3) „Obrót dokumentów w firmie” czyli, jak skłonić pracowników, kadrę zarządzającą i kontrahentów do właściwego opisywania dokumentów?
4) Dokumentowanie usług niematerialnych np. promocyjnych, doradczych, prawnych, zarządczych, kontrolnych, konkursy, akcje premiowe, sponsoring, reklama, imprezy dla kontrahentów itp.
5) Jak napisać regulamin konkursu – aby przyznawane nagrody były zwolnione z opodatkowania?
6) Jak stworzyć bezpieczny podatkowo regulamin sprzedaży premiowej i programy lojalnościowe? (bonusy, nagrody, zmniejszenie ceny itd.)?
7) Jak rozróżnić reklamę od reprezentacji i które wydatki należy wyłączyć z kosztów firmy?
8) Jak sprawdzić, czy przewidziana w umowie z kontrahentem kara, odszkodowanie bądź opłata za odstąpienie od umowy może być kosztem uzyskania przychodów? (przykłady konkretnych zapisów z różnych umów)?
9) Jak dokumentować wydatki na posiłki z kontrahentami aby stanowiły one koszty podatkowe.
10) Jakie „podkładki” pozwalają uniknąć ryzyka wyłączenia z kosztów wydatków mających cechy reprezentacyjne?
11) Jak skonstruować imprezy dla kontrahentów, szkolenia produktowe itp., aby wydatek był w kosztach, a po stronie uczestników nie było przychodu? (rola programu imprezy, zaproszeń, korespondencji mailowej itd.)
12) Podkładki przy zakupie usług zagranicznych (Podatek u źródła WHT)
• Jak skłonić zagranicznego kontrahenta do przekazania certyfikatu rezydencji i jaką powinien mieć formę w 2022 r.?
• Jak praktycznie weryfikować kontrahentów z innych krajów (jakie dokumenty zebrać, jakie pozyskać informacje)?
• Klauzula „beneficialowner” i jej stosowanie w praktyce (m.in. oświadczenia beneficjalne zagranicznych podatników; jak powinny wyglądać?)
13) Jak rozróżnić remont od ulepszenia i jaką treść powinna zawierać pisemna opinia służb technicznych firmy dotycząca kwalifikacji środków trwałych, remontów, prac ulepszeniowych – praktyczne przykłady takich pism i studium przypadków.
14) Co musi zawierać umowa z kontrahentem, któremu oddajemy czasowo środek trwały do używania?
15) Jak przygotować dokument polecenia wyjazdu służbowego, aby rozliczanie delegacji było łatwiejsze – praktyczne przykłady na dokumentach?
16) Firmowy regulamin podróży służbowych – jakie zapis mogą w nim być, aby nie było wątpliwości, które wydatki muszą być zwrócone przez pracodawcę, a które nie?
17) Umowy z członkami zarządów, rad nadzorczych, zleceniobiorcy i wykonawcy umów o dzieło, praktykanci i stażyści, osoby ubiegające się o pracę – rozliczenie wydatków związanych z tymi osobami i ich dokumentowanie.
18) Jak stworzyć skuteczny regulamin korzystania z samochodów służbowych, laptopów, telefonów, tabletów i innego sprzętu firmowego?
19) Samochód w firmie dla pracownika / pracownika mobilnego / członka zarządu / B2B – wszelkie skutki podatkowe w praktyce + ryczałty samochodowe po zmianach 2022.
20) Jak dokumentować świadczenia z ZFŚS oraz jak przygotować oświadczenia pracowników o ich sytuacji życiowej, aby uniknąć ryzyka zakwestionowania tych wydatków przez organ podatkowy?
21) Jak udokumentować imprezy integracyjne, wyjazdy pracownicze, wigilie, uroczyste kolacje, pikniki rodzinne, imprezy otwarte, aby wydatki na nie stanowiły koszty podatkowe, a po stronie pracowników nie było przychodu?
22) Napoje, artykuły spożywcze (herbata, kawa, napoje, ciastka) zużywane podczas imprez integracyjnych, konferencji, szkoleń, spotkań, targów i eventów – praktyczne studium przypadków.
23) Jakie dokumenty są potrzebne do „podkładki” pod imprezy dla pracowników – harmonogramy, zdjęcia, prezentacje, teksty wystąpień, materiały szkoleniowe.
24) Podnoszenie kwalifikacji pracowników – jakie dokumenty są potrzebne by zaliczyć te wydatki do kosztów i żeby nie było przychodu po stronie pracownika? (mowy o dokształcanie, oświadczenia pracowników, dokumenty wskazujące na powiązanie szkoły/kursu/uczelni ze stanowiskiem w firmie).
25) Podkładki w CIT Estońskim czyli „ciężar dowodu” przy ukrytych zyskach i wydatkach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Informacje dodatkowe

termin szkolenia

31 lipca 2024 (godz: 09:00 – 14:00)

Prowadzący

LECH JANICKI – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 12 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej, ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.