KURS PRAWA PODATKOWEGO – PODATKI W 2024 ROKU DLA PRAKTYKÓW – ASPEKTY PRAWA PODATKOWEGO VAT, CIT PIT ORAZ PRAWO CYWILNE

890,00  netto

HARMONOGRAM KURSU:
12.09.2024 (godz. 09:00 – 13:00) – CZĘŚĆ 1
26.09.2024 (godz. 09:00 – 13:00) – CZĘŚĆ 1
03.10.2024 (godz. 09:00 – 13:00) – CZĘŚĆ 2
30.10.2024 (godz. 09:00 – 13:00) – CZĘŚĆ 2

W 100% BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

Koncept łączy w sobie analizę najistotniejszych przepisów prawa podatkowego oraz pozwala wykorzystać nabyte umiejętności w praktyce gospodarczej dzięki uniwersalnym kompleksowym zestawieniom łączącym w sobie najważniejsze aspekty prawno-podatkowe. Podczas tego projektu uczestnicy zmierzą się z licznymi zadaniami łączącymi w sobie VAT, PIT, CIT.

PLAN KURSU:

CZĘŚĆ 1 (spotkanie 1 i 2) – KOSZTY PODATKOWE I ICH ANALIZA:

1. Zasady dotyczące podziału kosztów – analiza art. 15 CIT i 22 PIT.
2. Przegląd wyjątków od zasady potrącalności kosztów, w tym podatki kosztowe, opłaty cywilno-prawne, kary umowne, wynagrodzenia, umowy cywilno-prawne.
3. Analiza najbardziej interesujących kosztów w powiązaniu z podatkiem VAT, NKUP – przegląd orzecznictwa.
4. Świadczenia pracownicze, premie, prezenty, imprezy integracyjne.
5. Umorzenia, nieściągalność, uprawdopodobnienie, przedawnienie wierzytelności.
6. Reklama, reprezentacja, sponsoring, promocja.
7. Wybrane elementy amortyzacji podatkowej w temat spotkania.
8. Elementy dotyczące kosztów „samochodowych” – zestawienie praktycznych przemyśleń i podpowiedzi.
9. Korekty w ciągu roku i na przełomie różnych lat podatkowych
10. Orzecznictwo podatkowe i interpretacje w 2024 roku.

CZĘŚĆ 2 (spotkanie 3 i 4): – TRANSAKCJE SPRZEDAŻOWE I ZAKUPOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM:

1. Schematy opodatkowania usług.
2. Zadanie kontrolne dotyczące WNT i importu usług na tle podatku u źródła.
3. Eliminowanie zagrożeń dotyczących nabyć od podmiotów zagranicznych w Polsce, które najczęściej są firmami WYSYŁKOWYMI.
4. Ustalenie obowiązku podatkowego transakcjach krajowych (media, najem, refakturowanie).
5. Tworzenie dokumentacji, prawidłowe ustalanie podstawy opodatkowania oraz kursu przeliczeniowego.
6. Jak w praktyce umiejętnie się zachować przy transakcjach dostawy towarów.
7. Pułapki WDT i exportu towarów.
8. Praktyczne zestawienia sprzedażowe.
9. Schematy opodatkowania – „praktyka czyni mistrza”.
10. Dobrowolny sprawdzian wiedzy dla odważnych.

Prowadzący

PIOTR KOWERDEJ – Specjalista ds. strategii finansowych

Twórca firmy Rewolucja Umysłów. Dyrektor ds. strategii finansowych w firmie Virako Sp. z o.o. Specjalizuje się w podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń o tematyce związanej z prawem podatkowym. Współpracuje z wieloma firmami w całej Polsce. Szkolenia i kursy prowadzi w formie warsztatowej poprzez rozwiązywanie case studies konkretnych przypadków podatkowych.