KURS PRAWA PODATKOWEGO – PODATEK VAT W PRAKTYCE W ŚWIETLE PRZEPISÓW Z 2024 ROKU Z ELEMENTAMI PODATKÓW DOCHODOWYCH

1290,00  netto

HARMONOGRAM KURSU (zawsze wtorek):

I DZIEŃ: 09:00 – 13:00 – 24.09.2024
II DZIEŃ: 09:00 – 13:00 – 01.10.2024
III DZIEŃ: 09:00 – 13:00 – 08.10.2024
IV DZIEŃ: 09:00 – 13:00 – 15.10.2024
V DZIEŃ: 09:00 – 13:00 – 22.10.2024
VI DZIEŃ: 09:00 – 13:00 – 29.10.2024

W 100% BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

Szanowni Państwo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób pracujących w działach finansowo-księgowych, ponownie realizujemy 6-dniowy kurs podatkowy. Koncept edukacyjny skierowany jest do wszystkich pracowników biorących udział w pracach związanych z obiegiem dokumentów, kontrolą merytoryczną, fakturowaniem, księgowaniem dokumentów oraz osób decydujących o ostatecznym kształcie deklaracji VAT-7.

Gorąco polecamy i namawiamy do wzięcia udziału w tych szczególnych szkoleniach wiedzy z zakresu podatku VAT, podczas których wykładowca Pan Piotr Kowerdej podzieli się z Uczestnikami swoim bogatym doświadczeniem związanym z praktycznymi aspektami stosowania przepisów podatku od towarów i usług, aktualizując zagadnienia o nowelizacje z 2024 roku.

Kurs składa się z 6 spotkań (godz. 9.00-13.00 – zawsze we wtorki), które zgodnie z sugestiami Uczestników zaplanowane są w taki sposób, aby nie kolidowały z rozliczeniami podatkowymi spółek komunalnych.

Spotkania łączyć będą elementy teoretyczne z praktyką (zadania) i nie będę stroniły od powiązań z podatkami dochodowymi.

Serdecznie zapraszamy na ten wyjątkowy kurs, dzięki któremu podwyższą Państwo swoje kwalifikacje zawodowe, pozwalające w sposób zgodny z literą prawa:

A) tworzyć dokumentację,
B) weryfikować dokumenty źródłowe,
C) dokonać odliczenia podatku,
D) wyłapywać błędy merytoryczne i formalne,
E) optymalizować rozliczenia,
F) eliminować zagrożenia podatkowe.

PROGRAM KURSU:

DZIEŃ PIERWSZY
1. Niezbędny background, aby prawidłowo postrzegać obowiązujące zasady w podatku VAT – analiza definicji.
2. Systemy opodatkowania i ich efektywność.
3. Podatnicy w obrocie vatowskim – czynni i zwolnieni.
4. Dostawa towarów – przykłady
5. Kwalifikacja świadczenia usług w spółkach z udziałem JST.
6. Czynności nieodpłatne w obrocie gospodarczym.

DZIEŃ DRUGI
1. Dokumentowanie -faktury, obowiązek wystawiania i terminowość wprowadzenia do obrotu gospodarczego.
2. Podział czynności w podatku VAT i skutki z tym związane.
3. Sprawdzenie wiadomości z poprzednich zajęć – test wiedzy.
4. Obowiązki podatkowe występujące w praktyce.
5. Zasada generalna i wyjątki (media, budowlanka, najem i inne)
6. Pojazdy samochodowe – wiedza priorytetowa – powiązania VAT i CIT.

DZIEŃ TRZECI
1. Podzielona płatność – negatywne konsekwencje w przypadku niedochowania przepisów ustawowych.
2. Schemat myślenia niezbędny w celu rozwiązania wszystkich problemów podatnika.
3. Czynności pomocnicze i ich opodatkowanie.
4. Ustalenie podstawy opodatkowania.
5. Faktury korygujące zwiększające i zmniejszające podstawę opodatkowania po stronie sprzedającego. Analiza przypadków charakterystycznych dla spółek komunalnych.

DZIEŃ CZWARTY
1. Podatek naliczony w praktyce.
2. Wyłączenia ustawowe – analiza art. 88.
3. Terminowość odliczenia podatku VAT.
4. Rozliczenie faktur korygujących po stronie nabywcy.
5. Zmiany przeznaczenia towarów i usług – obowiązek korekty.
6. Ćwiczenia weryfikujące pozyskaną wiedzę.

DZIEŃ PIĄTY
1. Zwolnienia podatkowe – wybrane elementy.
2. Pojazdy samochodowe – doświadczenia zakupowo-sprzedażowe.
3. Miejsce opodatkowania przy nabyciu usług.
4. Analiza problematyki importu usług.
5. WNT – jak to rozliczyć?
6. ODWROTNE OBCIĄŻENIE ZAKUPOWE – analiza problemu

DZIEŃ SZÓSTY
1. Weryfikacja podatników na różnych poziomach.
2. Klasyki w spółkach z udziałem JST dotyczące inwestycji.
3. Dostawy towarów w tym aportu nieruchomości – ZWOLNIENIA.
4. Kadra menadżerska – rozliczenie kompleksowe, najnowsze interpretacje.
5. Test wiedzy.

Prowadzący

PIOTR KOWERDEJ – Specjalista ds. strategii finansowych

Twórca firmy Rewolucja Umysłów. Dyrektor ds. strategii finansowych w firmie Virako Sp. z o.o. Specjalizuje się w podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń o tematyce związanej z prawem podatkowym. Współpracuje z wieloma firmami w całej Polsce. Szkolenia i kursy prowadzi w formie warsztatowej poprzez rozwiązywanie case studies konkretnych przypadków podatkowych.