Jak prawidłowo i bezpiecznie należy rozliczać główne transakcje w obrocie zagranicznym, gdy podmiot gospodarczy nabywa usługi oraz towary z Unii?

590,00  netto

W 100% BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ I – TOWARY
1. Transakcje towarowe – analiza problemu dotyczącego miejsca opodatkowania.
2. Definicje ustawowe WNT i transakcji dla której podatnikiem jest nabywca towaru – zakupy z montażem.
3. Jak na rozliczenie wpływają numery unijne, którymi posługują się podatnicy przy zawieraniu umowy i fakturowaniu.
4. Praktyczne ćwiczenia dotyczące zakupów towarowych – umiejętność dokonywania decyzji.
5. Obowiązki podatkowe, kursy przeliczeniowe.
6. Prezentacja w JPK oraz informacji podsumowującej VAT UE.
7. Rozliczenie korekt WNT i ich wpływ na VAT oraz CIT.
8. Problem uznania wydatków za koszt podatkowy.

CZĘŚĆ II – USŁUGI
1. Analiza zasady generalnej i wyjątków w zakresie miejsca opodatkowania usług.
2. Umiejętne stosowanie rozporządzenia unijnego kluczem do podjęcia prawidłowych decyzji.
3. Analiza definicji importu usług
4. Problematyka podatku u źródła w CIT
5. Moment ustalenia obowiązków podatkowych
6. Rozliczenie w JPK oraz prawidłowe kursy przeliczeniowe.
7. Rozbudowany przykład związany z 30 nabyciami od kontrahentów zagranicznych
8. Zasady przekształcania VAT-u należnego w podatek naliczony.
9. Ustalenie podstawy opodatkowania.
10. Zagrożenie dotyczące faktur z wykazanym podatkiem krajowym.

Informacje dodatkowe

termin szkolenia

15 i 16 kwietnia 2024 (godz: 09:00 – 13:00)