FUNDACJA RODZINNA – zasady działania rozliczeń podatkowych – zabezpieczenie majątku i optymalizacja podatkowa

290,00  netto

W 100% BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

Celem szkolenia jest zaprezentowanie aspektów prawnych i podatkowych związanych z działalnością fundacji rodzinnych. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione korzyści prawne i podatkowe jakie daje fundacja rodzinna. Przedmiotem szkolenia będzie omówienie kto powinien rozważyć założenie fundacji rodzinnej oraz z jakimi ryzykami i problemami trzeba się liczyć zakładając fundację. Przedmiotem szkolenia będzie szczegółowe zaprezentowanie zasad rozliczeń podatkowych fundacji rodzinnej oraz jej beneficjentów.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Zasady działania Fundacji rodzinnych
1. Fundacja rodzinna – założenia podstawowe i cele instytucji.
2. W jaki sposób fundacja rodzinna pozwala zabezpieczyć majątek i zapewnić sukcesję biznesu?
3. Jak założyć fundację rodzinną – proces tworzenia i rejestracji fundacji rodzinnej.
4. Fundator i beneficjenci – uprawnienia i obowiązki.
5. Organy fundacji rodzinnej i sposób ich ustanawiania.
6. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację rodzinną – możliwości i ograniczenia.
7. Majątek fundacji rodzinnej – jakie składniki może obejmować?
8. Zasady spełniania świadczeń przez fundację rodzinną na rzecz jej beneficjentów.

II. Zasady rozliczeń podatkowych Fundacji rodzinnych
1. Status fundacji rodzinnej na gruncie podatku CIT, PIT oraz VAT.
2. Zasady zwolnienia fundacji rodzinnej od podatku CIT.
3. Opodatkowanie dochodu z niedozwolonej działalności gospodarczej.
4. Opodatkowanie wypłaty tzw. ukrytych zysków.
5. Zasady zwolnienia i opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez beneficjentów fundacji rodzinnej na gruncie podatku PIT.
6. Skutki podatkowe wniesienia majątku do fundacji rodzinnej.
7. Odpowiedzialność fundacji rodzinnej za zaległości podatkowe fundatora.

III. Praktyczne wykorzystanie Fundacji rodzinnej
1. Kiedy warto rozważyć założenie fundacji rodzinnej?
2. Jakie korzyści podatkowe i prawne może osiągnąć fundator i jego rodzina?
3. W jaki sposób fundacja rodzinna pozwoli zabezpieczyć majątek przed wierzycielami?
4. W jaki sposób fundacja rodzinna wpłynie na dziedziczenie majątku przez spadkobierców?
5. Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu fundacji rodzinnej. Jak ukształtować strukturę własnościową firmy i

Informacje dodatkowe

termin szkolenia

8 maja 2024 (godz: 09:00 – 14:00)

Prowadzący

KACPER SOŁONIEWICZ – adwokat, doradca podatkowy, właściciel kancelarii prawno-podatkowej w Łodzi

Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności podatkach CIT i PIT, prawie handlowym oraz prawie karnym skarbowym i karnym gospodarczym. Doradza podmiotom gospodarczym w zakresie zasad opodatkowania złożonych transakcji międzynarodowych, obowiązków raportowania schematów podatkowych, wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej pod kątem podatkowym, czy transakcji związanych z obrotem nieruchomościami. Reprezentuje podatników w sporach z administracją skarbową przed WSA, NSA i TSUE. Autor oraz współautor publikacji i komentarzy z zakresu prawa podatkowego publikowanych przez wydawnictwa Wolters Kluwer i C.H. Beck. Prelegent na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.