Skip links

Zasady wystawiania faktur i ich prezentacja w ewidencjach VAT pod kontem nowych zasad raportowania plików JPK_V7. Pakiet Slim VAT 1 i 2 a faktura. Krajowy Rejestr Faktur. Aktualny stan prawny.

240.00 netto

Wyczyść
SKU: 20220114 Kategorie: , Prowadzący:

Szczegóły

Program szkolenia

1. Definicja faktury, faktury elektronicznej i ustrukturyzowanej, podstawa prawna do jej wystawienia, w tym aktualne rozporządzenia dotyczące fakturowania.
2. Transakcje dla których istnieje obowiązek wystawienia faktury.
3. Transakcje, które nie rodzą bezwzględnego obowiązku wystawienia faktury.
4. Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur.
5. Terminy wystawienia faktury – zasady ogólne i szczególne.
6. Faktury wystawiane na żądanie.
7. Faktura wystawiana do paragonu – jakie pułapki przygotował ustawodawca – jak ją pokazać w ewidencjach.

8. Sposoby dokumentowania zdarzeń gospodarczych przez podatników – które z procedur trzeba oznaczać w pliku JPK_V7.
– faktura pro forma
– faktura „papierowa”, elektroniczna,
– faktura zaliczkowa (nowe zasady od 2022 r.):
– kiedy wpłata jest zaliczką, powstanie obowiązku podatkowego dla określonego rodzaju zaliczek, jakie zaliczki podlegają fakturowaniu
– elementy faktury dokumentującej zaliczkę częściową lub 100%,
– obowiązek wystawienia faktury końcowej – obowiązkowe pozycje takiego dokumentu – w jakich przypadkach nie wystawia się faktury końcowej.
– faktura uproszczona
– faktura korygująca i nota korygująca – zasady wystawiania i rozliczania w świetle zmian 2021 r. i 2022 r.
– korygowanie faktur „do zera”,
– anulowanie faktury
– duplikat – zmiana 2022 r.
– dokument wewnętrzny
– raport okresowy z kasy rejestrującej

9. Dodatkowe pozycje obowiązkowe na fakturze w świetle orzecznictwa i interpretacji z uwzględnieniem procedur szczególnych i obowiązku ich raportowania w pliku JPK_V7.
– mechanizm podzielonej płatności
– metoda kasowa
– samofakturowanie
– procedura VAT marża
– faktura VAT-RR a RODO – nowe zasady wystawiania.

10. Pozycje nieobowiązkowe na fakturze – co można na nich umieszczać, aby raportowanie pliku JPK_V7 stało się łatwiejsze. Oznaczanie GTU przez biura rachunkowe.
11. Faktura w języku obcym.
12. Sposoby przeliczania kwot z faktur wyrażonych w walucie obcej – nowe możliwości
13. Refakturowanie – najnowsze orzecznictwo, czy i kiedy do refaktury stosujemy znacznik GTU

14. Faktura a obowiązek podatkowy – zasady dokonywania wpisów w ewidencji sprzedaży podlegającej raportowaniu:
– znaczniki dotyczące rodzajów dokumentów sprzedaży
– znaczniki dotyczące rodzajów procedur przy sprzedaży
– znaczniki dotyczące towarów i usług wrażliwych.

15. Kiedy wiążąca informacja stawkowa a kiedy interpretacja indywidualna przy wątpliwościach raportowanie kodów GTU.

16. Faktura a prawo do odliczenia podatku naliczonego – zasady dokonywania wpisów w ewidencji zakupów – zmiana w 2021 r.
– znaczniki dotyczące rodzajów dokumentów zakupu
– znaczniki dotyczące rodzajów procedur przy zakupie.
– data otrzymania faktury a moment odliczenia podatku naliczonego,
– termin odliczeń podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie mediów,
– otrzymanie faktury przy WNT po wyroku TSUE z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19,
– brak faktury przy imporcie usług a prawo do odliczenia podatku,
– faktury otrzymane przed datą wykonania czynności lub przed zapłatą zaliczki a moment odliczenia podatku naliczonego,
– błędy i pomyłki w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego przez odbiorcę.

17. Faktura wadliwa a nierzetelna – różnice i konsekwencje.
18. Zasady przechowywania faktur.
19. Kontrole biznesowe: autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury – kiedy i jak stosujemy.
20. Sankcja 500 zł za błąd w ewidencji VAT (nowe regulacje w specustawie dot. Tarczy antykryzysowej). Omówienie procedury nałożenia kary.
21. Pozostałe sankcje podatkowe, karnoskarbowe i karne za naruszenie zasad wystawiania, ewidencjonowania i raportowania faktur.
22. Zmiana dotycząca czynnego żalu przy JPK_V7. – 2022 r.

23. „Polski Ład” – planowane zmiany w podatku VAT od 1.01.2022 r.
Zmiany w zakresie VAT przewidziane w projekcie ustawy podatkowej w ramach „Polskiego Ładu”:
– możliwość wspólnego rozliczania podatku VAT przez podmioty tworzące „Grupę VAT”,
– możliwość wyboru opcji opodatkowania VAT (rezygnacji ze zwolnienia) dla usług finansowych,
– preferencyjne zasady rozliczeń w podatku VAT dla „podatników bezgotówkowych”.

24. Krajowy System e-Faktur – kiedy i jak szykować się do zmian :
– faktura ustrukturyzowanych i zasady ich wystawiania,
– nowość – numeracja faktur w ministe
rialnym systemie KSeF,
– zachęta dla przedsiębiorców – zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane,
preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony termin zwrotu VAT),
– podobieństwa i różnice w KSeF – faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,
– określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
– obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej,
– kto ma dostęp do systemu – zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających dostęp do systemu KSeF,
– korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji

Dodatkowe informacje

Termin szkolenia

14 stycznia 2022 (godz. 09:00 – 14:00)

Prowadzący

DOROTA ŁABUDA – biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 14 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zasady wystawiania faktur i ich prezentacja w ewidencjach VAT pod kontem nowych zasad raportowania plików JPK_V7. Pakiet Slim VAT 1 i 2 a faktura. Krajowy Rejestr Faktur. Aktualny stan prawny.”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Imię i nazwisko *

Review *