Skip links

Zasady wystawiania faktur i ich prezentacja w ewidencjach VAT pod kątem raportowania plików JPK_V7. Pułapki, wątpliwości, praktyczne rozwiązania.

249.00 netto

Wyczyść
SKU: 20201125 Kategoria: Tag: Dostępność: Brak w magazynie

Szczegóły

Metody pracy i materiały szkoleniowe:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć ONLINE. Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych w blokach po 2 godziny, z przerwą 15 minutową. W czasie trwania zajęć można zadawać pytania w formie czatu. Także w dniu szkolenia po zakończeniu spotkania będzie można zadać pytanie prowadzącemu za pośrednictwem czatu. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną Państwu udostępnione w wersji elektronicznej przed szkoleniem.

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych, zdobycie wiedzy w zakresie wymogów dotyczących fakturowania oraz możliwości samodzielnego sporządzenia dokumentacji podatkowej. Zostaną szczegółowo omówione zasady wystawiania i ewidencjonowania faktur oraz pułapek czyhających w obrocie gospodarczym na wystawców i odbiorców faktur. Poruszone zostaną kwestie związane z raportowanie plików JPK_V7 w kontekście posiadanej faktury zakupu i sprzedaży. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do pracowników biur rachunkowych, działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych, doradców prawnych, adwokatów, radców prawnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Definicja faktury i faktury elektronicznej, podstawa prawna do jej wystawienia, w tym aktualne rozporządzenia dotyczące fakturowania.
2. Transakcje dla których istnieje obowiązek wystawienia faktury.
3. Transakcje, które nie rodzą bezwzględnego obowiązku wystawienia faktury.
4. Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur.
5. Terminy wystawienia faktury – zasady ogólne i szczególne.
6. Faktury wystawiane na żądanie.
7. Faktura wystawiana do paragonu – jakie pułapki przygotował ustawodawca – jak ją pokazać w ewidencji sprzedaży.
8. Sposoby dokumentowania zdarzeń gospodarczych przez podatników – które z nich trzeba raportować w pliku JPK_V7.

 • faktura pro forma
 • faktura „papierowa” i elektroniczna
 • faktura uproszczona
 • faktura i nota korygująca
 • anulowanie faktury
 • duplikat
 • dokument wewnętrzny
 • raport okresowy z kasy rejestrującej

9. Pozycje obowiązkowe na fakturze w świetle orzecznictwa i interpretacji z uwzględnieniem procedur szczególnych i obowiązku ich raportowania w pliku JPK_V7.

 • mechanizm podzielonej płatności
 • metoda kasowa
 • samofakturowanie
 • procedura VAT marża
 • faktura VAT-RR a RODO – nowe zasady wystawiania.

10. Pozycje dodatkowe na fakturze – co można na nich umieszczać, aby raportowanie pliku JPK_V7 stało się łatwiejsze.
11. Faktura, transakcja a biała lista – na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu płatności przelewem na rachunek kontrahenta
12. Faktura w języku obcym.
13. Sposoby przeliczania kwot z faktur wyrażonych w walucie obcej,
14. Refakturowanie – najnowsze orzecznictwo, czy do refaktury stosujemy znacznik GTU
15. Fakturowanie zaliczek:

 • kiedy wpłata jest zaliczką, powstanie obowiązku podatkowego dla określonego rodzaju zaliczek, jakie zaliczki podlegają fakturowaniu
 • elementy faktury dokumentującej zaliczkę częściową lub 100%,
 • obowiązek wystawienia faktury końcowej – obowiązkowe pozycje takiego dokumentu – w jakich przypadkach nie wystawia się faktury końcowej.

16. Faktura a obowiązek podatkowy – zasady dokonywania wpisów w ewidencji sprzedaży podlegającej raportowaniu:

 • znaczniki dotyczące rodzajów dokumentów sprzedaży
 • znaczniki dotyczące rodzajów procedur przy sprzedaży
 • znaczniki dotyczące towarów i usług wrażliwych.

17. Wiążąca informacja stawkowa a raportowanie kodów GTU.
18. Faktura a prawo do odliczenia podatku naliczonego – zasady dokonywania wpisów w ewidencji zakupów

 • znaczniki dotyczące rodzajów dokumentów zakupu
 • znaczniki dotyczące rodzajów procedur przy zakupie.

19. Faktura wadliwa a nierzetelna – różnice i konsekwencje.
20. Zasady przechowywania faktur.
21. Kontrole biznesowe: autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury.
22. Sankcja 500 zł za błąd w ewidencji VAT (nowe regulacje w specustawie dot. Tarczy antykryzysowej). Omówienie procedury nałożenia kary.
23. Pozostałe sankcje podatkowe, karnoskarbowe i karne za naruszenie zasad wystawiania, ewidencjonowania i raportowania faktur.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przepisów prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa) oraz ich wykorzystania w praktyce zawodowej,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Dodatkowe informacje

Termin szkolenia

25 listopada 2020 (09:00 – 13:45)

Prowadzący

DOROTA ŁABUDA – biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 14 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Opinie

Nie ma jeszcze żadnych opinii.

Napisz pierwszą opinię dla: “Zasady wystawiania faktur i ich prezentacja w ewidencjach VAT pod kątem raportowania plików JPK_V7. Pułapki, wątpliwości, praktyczne rozwiązania.”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Imię i nazwisko *

Twoja opinia *