Skip links
Optymalizacja dokumentów w firmie – kiedy potrzebujemy jej najbardziej?

Optymalizacja dokumentów w firmie – kiedy potrzebujemy jej najbardziej?

Kiedy potrzebujemy optymalizacji dokumentów w firmie? Od lat organy podatkowe i sądy administracyjne stoją na stanowisku, że w niektórych przypadkach podatnicy powinni baczniejszą uwagę zwrócić na właściwe dokumentowanie określonych zdarzeń gospodarczych dla potrzeb ujęcia ich w kosztach podatkowych. Dotyczy to zwłaszcza nabycia tzw. „usług niematerialnych”,