Skip links
Od 1 lipca rewolucja w Polskim Ładzie, ale co zrobić teraz?

Od 1 lipca rewolucja w Polskim Ładzie, ale co zrobić teraz?

Wszyscy pamiętamy zamieszanie wywołane niesławnym rozporządzeniem z 7 stycznia tego roku nakazującym płatnikom obliczanie zaliczek na podatek PIT według dwóch różnych reżimów prawnych; a mianowicie zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do końca 2021 roku oraz według przepisów znowelizowanych (a więc zawierających już słynną ulgę dla

Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną należy zgłosić jako schemat podatkowy?

Nowy pakiet zmian – SLIM VAT 3

31 stycznia 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało założenia do pakietu uproszczeń w podatku od towarów i usług, czyli tzw. pakietu SLIM VAT 3. Ma on stanowić kolejną część uproszczenia zasad rozliczania tego podatku. Zgodnie z założeniami, SLIM VAT 3 ma usuwać wiele przestarzałych i zbędnych

Nowelizacja przepisów w podatku VAT a prawa podatnika wynikające z Ordynacji Podatkowej

Nowelizacja przepisów w podatku VAT a prawa podatnika wynikające z Ordynacji Podatkowej

Ministerstwo Finansów planując wprowadzenie nowych zasad wystawiania i przechowywania faktur w formie dokumentu ustrukturyzowanego zachęca podatników do stosowania tego rozwiązania (które na początku będzie dobrowolne) używając argumentacji o obniżeniu kosztów, ułatwieniu księgowań, eliminowaniu pomyłek, wcześniejszego zwrotu VAT itd. Nasuwa się jednak pytanie, jak permanentny dostęp

Pakiet Slim VAT 2

Pakiet Slim VAT 2

Ministerstwo Finansów zmieniając w ostatnim czasie ustawę o podatku od towarów i usług próbuje przekonać podatników, że nie tylko uszczelnia system ale także działa w ich interesie, wprowadzając przepisy mające znacznie ułatwiać prowadzenie rozliczenia. Mając w pamięci niedawny pakiet Slim VAT 1 i zasady rozliczenia

Likwidacja zaniechanej inwestycji w trakcie pandemii – skutki w CIT.

Likwidacja zaniechanej inwestycji w trakcie pandemii – skutki w CIT.

Pandemia COVID-19 a zaniechanie inwestycji Realizując inwestycję, przykładowo budując hale magazynową lub produkcyjną, przedsiębiorca ma świadomość, że poniesione na ten cel wydatki rozliczy w kosztach uzyskania przychodów dopiero w postaci odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej nowo wybudowanego środka trwałego. Niepewna i budząca obawy sytuacja