Skip links
Pakiet Slim VAT 2

Pakiet Slim VAT 2

Ministerstwo Finansów zmieniając w ostatnim czasie ustawę o podatku od towarów i usług próbuje przekonać podatników, że nie tylko uszczelnia system ale także działa w ich interesie, wprowadzając przepisy mające znacznie ułatwiać prowadzenie rozliczenia. Mając w pamięci niedawny pakiet Slim VAT 1 i zasady rozliczenia

Likwidacja zaniechanej inwestycji w trakcie pandemii – skutki w CIT.

Likwidacja zaniechanej inwestycji w trakcie pandemii – skutki w CIT.

Pandemia COVID-19 a zaniechanie inwestycji Realizując inwestycję, przykładowo budując hale magazynową lub produkcyjną, przedsiębiorca ma świadomość, że poniesione na ten cel wydatki rozliczy w kosztach uzyskania przychodów dopiero w postaci odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej nowo wybudowanego środka trwałego. Niepewna i budząca obawy sytuacja