Skip links
Likwidacja zaniechanej inwestycji w trakcie pandemii – skutki w CIT.

Likwidacja zaniechanej inwestycji w trakcie pandemii – skutki w CIT.

Pandemia COVID-19 a zaniechanie inwestycji Realizując inwestycję, przykładowo budując hale magazynową lub produkcyjną, przedsiębiorca ma świadomość, że poniesione na ten cel wydatki rozliczy w kosztach uzyskania przychodów dopiero w postaci odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej nowo wybudowanego środka trwałego. Niepewna i budząca obawy sytuacja