Skip links
Obiad z klientem - czy może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Obiad z klientem – czy może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Obiady z kontrahentami w kosztach firmy – 9 lat temu Minister Finansów zgodził się, by zaliczać je do kosztów podatkowych Przed 2013 rokiem organy podatkowe generalnie kwestionowały możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na spotkania z kontrahentami. Jednakże po licznych przegranych przed sądami administracyjnymi

Mała rewolucja przychodowa w PIT

Mała rewolucja przychodowa w PIT

Od czasu, gdy w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie świadczeń nieodpłatnych dla pracowników, nastąpiła istotna zmiana podejścia organów podatkowych w wielu kwestiach, które kiedyś były rozstrzygane na niekorzyść pracowników. W słynnym wyroku Trybunał określił zasady, którymi powinni kierować się płatnicy mający wątpliwości,

Nieodpłatne świadczenie - kiedy stanowi przychód podatkowy?

Nieodpłatne świadczenie – kiedy stanowi przychód podatkowy?

Świadczenia nieodpłatne na rzecz spółki a przychód podatkowy W obrocie gospodarczym występują często sytuacje, które dla postronnego obserwatora mogą wydawać się zdarzeniami, w ramach których jedna ze stron otrzymuje coś za darmo (np. towar, urządzenie, usługę) W myśl art. 12 ustawy o CIT nieodpłatne świadczenia

Faktura do paragonu cz. 1

Faktura do paragonu cz. 1

Faktura do paragonu – zmiany Ministerstwo Finansów od kilku lat regularnie wprowadza zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT), których celem jest uszczelnienie systemu jego poboru. Efekty tych poczynań bywają różne – od niezbyt udanego eksperymentu związanego z tzw. „odwrotnym