WPISZ KOD: RU2024, ABY OTRZYMAĆ 20 ZŁ ZNIŻKI!

Pakiet Slim VAT 2

Pakiet Slim VAT 2

Ministerstwo Finansów zmieniając w ostatnim czasie ustawę o podatku od towarów i usług próbuje przekonać podatników, że nie tylko uszczelnia system ale także działa w ich interesie, wprowadzając przepisy mające znacznie ułatwiać prowadzenie rozliczenia.

Mając w pamięci niedawny pakiet Slim VAT 1 i zasady rozliczenia faktur korygujących trudno się oprzeć wrażeniu, że niestety mamy do czynienia z rozwiązaniami, które niekoniecznie oddają intencje ustawodawcy.Aż chciałoby się sparafrazować poetę stwierdzając, że „język giętki nie odda tego, co pomyśli głowa”. Dlatego z niepokojem czekałam na kolejną nowelizację ogłaszaną pod hasłem pakietu Slim VAT 2.

11 sierpnia 2021 r. ustawa została uchwalona przez Sejm i przekazana do podpisu Prezydenta RP. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, pakiet Slim VAT 2 wpisuje się w odpowiedź na postulaty przedsiębiorców kierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministerstwa Finansów w związku z potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. Zmiany w przeważającej większości mają wejść w życie 1 października 2021 r.

Czy na pewno? Moim zdaniem część noweli wymuszona została przez TSUE, a zmian związanych z sytuacją „pocovidową” nie potrafię się dopatrzeć.

Jakie zmiany w Slim VAT 2?

Ustawa przewiduje, że zmiany w ustawie o VAT będą dotyczyć:
– wprowadzenia regulacji, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określałaby wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport,
– rezygnacji z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy – implementacja do polskiego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 A.,
– umożliwienia podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonanie korekty deklaracji w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku,
– ulgi na złe długi i modyfikacji zapisów niezgodnych wg TSUE z dyrektywą unijną
– modyfikacji definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”,
– wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT – 26
– odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji,
– dopuszczenia – opcjonalnie – możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,
– uregulowania kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny,
– wprowadzenia możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.

Zapowiadano także inne rozwiązania:
– brak obowiązku zamieszczania oznaczenia „DUPLIKAT”, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu lub zaginie;
– brak obowiązku umieszczania na fakturze korygującej wyrazów „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo „KOREKTA”, czy wskazywania przyczyny korekty;
– korekty zbiorcze – miały być możliwe do poszczególnych pozycji z faktury.
– możliwości wcześniejszego wystawienia faktury – nie wcześniej niż 60. dnia (zamiast obecnych 30 dni)przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60. dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.
O tych pomysłach przy pakiecie Slim VAT 2 Ministerstwo Finansów zapomniało. Ma jeszcze szansę na wprowadzenie powyższych rozwiązań przy okazji kolejnej nowelizacji przepisów – zapowiadanej na 1 października 2021 r. ustawy dotyczącej wprowadzenia Krajowego Rejestru eFaktur.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe

Autor: Dorota Łabuda prowadząca kursy i szkolenia podatkowe (cała lista dostępna tutaj).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *