WPISZ KOD: RU2024, ABY OTRZYMAĆ 20 ZŁ ZNIŻKI!

Kasy online w gastronomii i hotelarstwie czyli jak rząd nie pomaga podatnikom

Kasy online w gastronomii i hotelarstwie czyli jak rząd nie pomaga podatnikom

Branże te po raz kolejny zostały poddane lockdownowi i oczekiwały, że Minister Finansów zamiast obarczać ich koniecznością ponoszenia wydatków i wymiany kas rejestrujących na te online ponownie odroczy termin wdrożenia ich użytkowania. Niestety, srodze się zawiedli. Ciężko jest ponosić dodatkowe wydatki nie mając pewności, czy się przetrwa pandemię i czy nie będzie się tej działalności likwidować. W tym wypadku ulga na zakup w wysokości 90% kwoty netto (nie więcej niż 700 zł) nie przemawia do przedsiębiorców, ponieważ w przypadku nieużywania kasy przez okres co najmniej 3 lat i tak trzeba będzie ją zwrócić.

Przeanalizowałam wpis na stronie podatki.gov.pl i niestety doszłam do konkluzji, że nie dość, że MF nie pomaga, to jeszcze wprowadza podatników w błąd. Oto cytat z wyjaśnień opublikowanych 28 grudnia 2020 r.:

„Przypominamy o terminie zakupu kas online dla branży gastronomicznej i restauracyjnej oraz o możliwości wnioskowania o przedłużenie terminu ich zakupu.

  • Termin na zakup kas online dla branży gastronomicznej i restauracyjnej mija 1 stycznia 2021 r.
  • Do końca 2020 r. przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji, mogą wnioskować o przedłużenie terminu na ich zakup.
  • Indywidualne decyzje w takiej sytuacji będą podejmować urzędy skarbowe.

Zgodnie z ustawą VAT przedsiębiorcy z branży gastronomicznej mają obowiązek zakupienia kas online. Z powodu pandemii koronawirusa, która odcisnęła skutki na całej gospodarce, ale szczególnie dotknęła m.in. branżę gastronomiczną, pierwotnie planowany termin ich zakupu (30 czerwca 2020 r.) został wydłużony do 1 stycznia 2021 r. (…) minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński zapowiedział, że choć termin wciąż obowiązuje, to ci przedsiębiorcy, których sytuacja jest szczególnie trudna, mogą wnioskować o indywidualne rozstrzygnięcia w tej sprawie.

(…) O odroczenie zakupu kasy należy wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego. We wniosku, który należy złożyć do końca roku, konieczne jest wskazanie terminu, w którym nastąpi zakup kasy.

Na podstawie art. 48 § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może, na wniosek podatnika, odraczać terminy przewidziane w przepisach podatkowych, jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Decyzja urzędu skarbowego wydawana w tym zakresie ma charakter uznaniowy i opiera się na analizie indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 139 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej urząd skarbowy załatwia taką sprawę najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia postępowania.”

No to po kolei:

Po pierwsze: słowa nie ma o branży hotelarskiej, która jest dokładnie w takiej samej sytuacji, co gastronomiczna, a może jeszcze gorszej – do 17 stycznia ma całkowity zakaz działalności (no chyba że nocuje pracowników TVP – to może !!!), a gastronomia ma przynajmniej sprzedaż na dowóz – ale oczywiście nie wszyscy z tego rozwiązania korzystają.

Po drugie: w przepisach ustawy i rozporządzeń wykonawczych słowa nie ma o terminie na zakup kas online. Przepis art. 111. 1 stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, a kolejny, że branża noclegowa i gastronomiczna od 1 stycznia 2021 r. jest zobligowana do stosowania do tego ewidencjonowania kasy online. Ale – nie masz sprzedaży = nie masz czego ewidencjonować, więc czekasz z zakupem, aż ruszysz znowu. Masz zawieszoną działalność – kupisz kasę jak ją będziesz odwieszał – nie musi stać i się kurzyć, gdy przedsiębiorca czeka z podjęciem decyzji do czasu, jak rząd zdecyduje, czy wszystkie lockdowny mamy już za sobą.

Ci, którzy działają w ograniczonym zakresie i prowadzą działalność tylko w niektórych punktach – tam kasę online do ewidencjonowania detalu wprowadzić muszą, ale w tych lokalach, w których sprzedaży nie ma – kasy póki co być nie musi. Powinien tylko pamiętać o rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, że jeśli chce skorzystać z ulgi to zgodnie z § 2 pkt 2 w przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot, o którym mowa w ust. 1, na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.

Po trzecie: do tej pory Minister Finansów dawał rekomendację, że wnioski o ulgi mają być rozpatrywane pozytywnie. Teraz wskazuje, że ulga ma charakter uznaniowy. Wyjaśnienia opublikowano dopiero 28 grudnia 2020 r. Do tego czasu podatnicy liczyli na nowelizację przepisów, tym bardziej, że jest w sejmie projekt ustawy odraczający stosowanie kas online na „po pandemii”.

To znaczy, że jeżeli podatnik złoży wniosek do końca roku, ale dostanie decyzję negatywną (a na pewno decyzję otrzyma po 1 stycznia 2021 r.) to nie dość, że traci prawo do ulgi, to jeszcze grozi mu dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Chyba, że do czasu zakupu kasy online wstrzyma się ze sprzedażą detaliczną, ale o tym wypadałoby poinformować, ale na stronie MF cisza.

Zapraszam na szkolenia z księgowości w zakresie kas rejestrujących również online w aspekcie praktycznym – także dla sprzedawców – z całą pewnością bezcenna wiedza oraz metody działania pozyskane na ultra praktycznych szkoleniach umożliwią Państwu wdrożenie takich procedur, które zminimalizują ryzyka podatkowe.

Autor: Dorota Łabuda prowadząca kursy i szkolenia podatkowe (cała lista dostępna tutaj).

Podstawy prawne:

  • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2020 r., poz. 106)
  • Rozporządzenie ministra finansów z z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (DzU z 2019, poz. 820 ze zm.)
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *