Skip links
Czy warto raz jeszcze wybrać formę opodatkowania za 2022 rok?

Czy warto raz jeszcze wybrać formę opodatkowania za 2022 rok?

Zmiana formy opodatkowania za 2022 rok – czy warto? Wprowadzając zupełnie nową skalę podatkową w trakcie roku (oczywiście z mocą obowiązującą za cały 2022 rok) ze stawką podstawową 12 % ustawodawca doprowadził do sytuacji, w której niektórzy podatnicy (opodatkowani liniowo bądź ryczałtem ewidencjonowanym) mogą mieć

Od 1 lipca rewolucja w Polskim Ładzie, ale co zrobić teraz?

Od 1 lipca rewolucja w Polskim Ładzie, ale co zrobić teraz?

Wszyscy pamiętamy zamieszanie wywołane niesławnym rozporządzeniem z 7 stycznia tego roku nakazującym płatnikom obliczanie zaliczek na podatek PIT według dwóch różnych reżimów prawnych; a mianowicie zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do końca 2021 roku oraz według przepisów znowelizowanych (a więc zawierających już słynną ulgę dla

Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną należy zgłosić jako schemat podatkowy?

Nowy pakiet zmian – SLIM VAT 3

31 stycznia 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało założenia do pakietu uproszczeń w podatku od towarów i usług, czyli tzw. pakietu SLIM VAT 3. Ma on stanowić kolejną część uproszczenia zasad rozliczania tego podatku. Zgodnie z założeniami, SLIM VAT 3 ma usuwać wiele przestarzałych i zbędnych

Nowelizacja przepisów w podatku VAT a prawa podatnika wynikające z Ordynacji Podatkowej

Nowelizacja przepisów w podatku VAT a prawa podatnika wynikające z Ordynacji Podatkowej

Ministerstwo Finansów planując wprowadzenie nowych zasad wystawiania i przechowywania faktur w formie dokumentu ustrukturyzowanego zachęca podatników do stosowania tego rozwiązania (które na początku będzie dobrowolne) używając argumentacji o obniżeniu kosztów, ułatwieniu księgowań, eliminowaniu pomyłek, wcześniejszego zwrotu VAT itd. Nasuwa się jednak pytanie, jak permanentny dostęp

Pakiet Slim VAT 2

Pakiet Slim VAT 2

Ministerstwo Finansów zmieniając w ostatnim czasie ustawę o podatku od towarów i usług próbuje przekonać podatników, że nie tylko uszczelnia system ale także działa w ich interesie, wprowadzając przepisy mające znacznie ułatwiać prowadzenie rozliczenia. Mając w pamięci niedawny pakiet Slim VAT 1 i zasady rozliczenia

Obiad z klientem - czy może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Obiad z klientem – czy może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Obiady z kontrahentami w kosztach firmy – 9 lat temu Minister Finansów zgodził się, by zaliczać je do kosztów podatkowych Przed 2013 rokiem organy podatkowe generalnie kwestionowały możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na spotkania z kontrahentami. Jednakże po licznych przegranych przed sądami administracyjnymi

Odpowiedzialność zarządu – kiedy skarbówka ma prawo uznać, że egzekucja z majątku spółki z o.o. jest bezskuteczna?

Odpowiedzialność zarządu – kiedy skarbówka ma prawo uznać, że egzekucja z majątku spółki z o.o. jest bezskuteczna?

Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki Jedną z przesłanek pozwalających na przypisanie członkom zarządu odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. jest stwierdzenie, że egzekucja zaległości podatkowych z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Pojęcie bezskutecznej egzekucji budzi wątpliwości interpretacyjne. Wykorzystują to organy