Skip links
Kiedy członek zarządu odpowie za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.?

Kiedy członek zarządu odpowie za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.?

Osoby podejmujące się pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawsze zdają sobie sprawę z faktu, iż mogą ponieść osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki – zarówno cywilnoprawne jak i podatkowe. Warto zatem dowiedzieć się jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby członek zarządu mógł

Faktura do paragonu cz. 1

Faktura do paragonu cz. 3

Kontynuacja artykułu “Faktura do paragonu cz. 1” oraz “Faktura do paragonu cz. 2“: Wystawianie faktur do paragonów – przepisy Analizując przepisy regulujące zasady wystawiania faktur do paragonów możemy dostrzec ich sprzeczność i niespójność proponowanych rozwiązań. Możliwości podatnika dotyczące faktur wystawionych przez podatnika: Podatnik otrzymuje fakturę

Optymalizacja dokumentów w firmie – kiedy potrzebujemy jej najbardziej?

Optymalizacja dokumentów w firmie – kiedy potrzebujemy jej najbardziej?

Kiedy potrzebujemy optymalizacji dokumentów w firmie? Od lat organy podatkowe i sądy administracyjne stoją na stanowisku, że w niektórych przypadkach podatnicy powinni baczniejszą uwagę zwrócić na właściwe dokumentowanie określonych zdarzeń gospodarczych dla potrzeb ujęcia ich w kosztach podatkowych. Dotyczy to zwłaszcza nabycia tzw. „usług niematerialnych”,

Kiedy spółka jawna stanie się podatnikiem CIT?

Kiedy spółka jawna stanie się podatnikiem CIT?

Które spółki jawne będą podatnikiem CIT w 2021 roku? Spółki jawne są transparentne podatkowo. Oznacza to, że podatek dochodowy od dochodów osiąganych w ramach działalności prowadzonej w formie spółki jawnej rozliczają wyłącznie jej wspólnicy, do których przychody i koszty osiągane w ramach spółki są przyporządkowane

Nieodpłatne świadczenie - kiedy stanowi przychód podatkowy?

Nieodpłatne świadczenie – kiedy stanowi przychód podatkowy?

Świadczenia nieodpłatne na rzecz spółki a przychód podatkowy W obrocie gospodarczym występują często sytuacje, które dla postronnego obserwatora mogą wydawać się zdarzeniami, w ramach których jedna ze stron otrzymuje coś za darmo (np. towar, urządzenie, usługę) W myśl art. 12 ustawy o CIT nieodpłatne świadczenia