Skip links
Pakiet Slim VAT 2

Pakiet Slim VAT 2

Ministerstwo Finansów zmieniając w ostatnim czasie ustawę o podatku od towarów i usług próbuje przekonać podatników, że nie tylko uszczelnia system ale także działa w ich interesie, wprowadzając przepisy mające znacznie ułatwiać prowadzenie rozliczenia. Mając w pamięci niedawny pakiet Slim VAT 1 i zasady rozliczenia

Obiad z klientem - czy może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Obiad z klientem – czy może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Obiady z kontrahentami w kosztach firmy – 9 lat temu Minister Finansów zgodził się, by zaliczać je do kosztów podatkowych Przed 2013 rokiem organy podatkowe generalnie kwestionowały możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na spotkania z kontrahentami. Jednakże po licznych przegranych przed sądami administracyjnymi

Odpowiedzialność zarządu – kiedy skarbówka ma prawo uznać, że egzekucja z majątku spółki z o.o. jest bezskuteczna?

Odpowiedzialność zarządu – kiedy skarbówka ma prawo uznać, że egzekucja z majątku spółki z o.o. jest bezskuteczna?

Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki Jedną z przesłanek pozwalających na przypisanie członkom zarządu odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. jest stwierdzenie, że egzekucja zaległości podatkowych z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Pojęcie bezskutecznej egzekucji budzi wątpliwości interpretacyjne. Wykorzystują to organy

Mała rewolucja przychodowa w PIT

Mała rewolucja przychodowa w PIT

Od czasu, gdy w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie świadczeń nieodpłatnych dla pracowników, nastąpiła istotna zmiana podejścia organów podatkowych w wielu kwestiach, które kiedyś były rozstrzygane na niekorzyść pracowników. W słynnym wyroku Trybunał określił zasady, którymi powinni kierować się płatnicy mający wątpliwości,

Pliki JPK_V7 po nowemu już od 1 kwietnia 2021 r.?

Pliki JPK_V7 po nowemu już od 1 kwietnia 2021 r.?

Nowelizacja przepisów o JPK_V7 – kwiecień 2021 Od 1 października 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady prowadzenia przez podatników VAT czynnych ewidencji w formacie pliku JPK_V7. Kluczowe aspekty związane z zakresem informacji, które dodatkowo należy umieszczać ewidencji określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z

Kiedy członek zarządu odpowie za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.?

Kiedy członek zarządu odpowie za zobowiązania podatkowe spółki z o.o.?

Osoby podejmujące się pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawsze zdają sobie sprawę z faktu, iż mogą ponieść osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki – zarówno cywilnoprawne jak i podatkowe. Warto zatem dowiedzieć się jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby członek zarządu mógł

Faktura do paragonu cz. 1

Faktura do paragonu cz. 3

Kontynuacja artykułu „Faktura do paragonu cz. 1” oraz „Faktura do paragonu cz. 2„: Wystawianie faktur do paragonów – przepisy Analizując przepisy regulujące zasady wystawiania faktur do paragonów możemy dostrzec ich sprzeczność i niespójność proponowanych rozwiązań. Możliwości podatnika dotyczące faktur wystawionych przez podatnika: Podatnik otrzymuje fakturę