Harmonogram szkoleń i kursów

SZKOLENIA PODATKOWE

PROWADZĄCY DATA / MIEJSCE CENA NETTO
ZMIANY W JPK ! Marcin Otręba 8 .06.2020
ONLINE
250 zł
rozwiń
program rozwiń program szkolenia

Program szkolenia

Nowy JPK VAT - 2020

1. Uregulowania w zakresie JPK po wprowadzeniu zmian:
- wygaszenie obowiązku  składania deklaracji VAT-7
- deklaracja plus ewidencja VAT w jednym dokumencie
- deklaracje, które wciąż będą obowiązywać
- nowy wzór JPK dla rozliczeń miesięcznych
- nowe zasady dla rozliczeń kwartalnych
- przepisy przejściowe - obowiązywanie od kwietnia i od lipca 2020r.

2. Nowe obowiązki wprowadzone przez ustawodawcę   w związku z  nowym JPK:
- zasady dokonywania korekt JPK uregulowane w ustawie,
- korekta w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia
- kary za brak wysyłki JPK
- kary za brak korekty w terminie lub brak informacji o braku korekty
- korekty deklaracji dotyczących poprzednich okresów po zmianie
- zwrot podatku VAT a korekta JPK - konsekwencje podatkowe

3. Nowy schemat JPK VAT
- nowe kody towarów i usług
- zasady wpisywania kodów
- nowe oznaczenia dokumentów: faktur, raportów z kasy fiskalnej, dowodów wewnętrznych
- obowiązek umieszczania oznaczeń dotyczących mechanizmu podzielonej płatności - zasady
- transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i ich oznaczanie w JPK
- termin płatności - czy należy wpisywać?
- pozostałe istotne elementy JPK

4. Problemy  związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K:
- w jaki sposób kwalifikować towary i usługi do odpowiednich kodów
- kody a inne klasyfikacje np. PKWiU
- kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami - czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
- inne kod u kupującego i sprzedającego - konsekwencje podatkowe
- MPP - kiedy umieszczać?
- co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP - bez takiego obowiązku?
- zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty
- noty korygujące a korekty JPK

5. Nowy wzór JPK_FA:
- dane na fakturze a dane w JPK_FA;
- obowiązujący schemat nr 3
- zasady umieszczania MPP na fakturach i w JPK po zmianach
- kody towarów i usług - czy obowiązkowe na fakturach?
- faktury korekty, duplikaty, faktury wewnętrzne a JPK
- paragony z NIP a dane w JPK - czy to jest faktura?

6. Założenia wysyłki JPK - Format JPK w przypadku:
- ksiąg podatkowych i rachunkowych
- wyciągów bankowych
- magazynu i gospodarki magazynowej
- ewidencji zakupów i ewidencji sprzedaży dla podatku VAT
- faktur
- książki przychodów i rozchodów
- ewidencji przychodów

7. Problemy techniczne z funkcjonowaniem JPK:
- obowiązek dostosowania systemów księgowych do JPK
- problemy techniczne związane z funkcjonowaniem JPK a możliwość wysyłki w innej formie dokumentów
- kontrola podatkowa “standardowa” a drogą elektroniczną - różnice
- żądania US wysyłki innych JPK oprócz ewidencji - zasady kontroli i czynności sprawdzających US w 2020r.
- kontrole w zakresie wysyłki JPK różnych dokumentów - praktyczne aspekty

8.  Nowe e-paragony:
- kasy on-line - zasady stosowania
- przepisy przejściowe - kto kiedy ma obowiązek wymiany kasy fiskalnej?
- dane na paragonie a na e-paragonie
- problemy techniczne związane z wysyłką - uregulowania prawne
- możliwość przekazywania na nośnikach pamięci paragonów - w jakich przypadkach?
- kontrole US w zakresie e-paragonów
- korekta sprzedaży paragonowej - sposób wykazywania w przypadku e-paragonów

9. Pytania uczestników.

KOMPLEKSOWE ROZLICZANIE KOREKT W ASPEKCIE VAT, CIT, PIT NA TLE OBROTU KRAJOWEGO ORAZ ROZLICZEŃ ZAGRANICZNYCH Piotr Kowerdej 18 .06.2020
ONLINE
250 zł

Program szkolenia

1. Zasady rozliczania korekt w świetle ustaw o podatkach dochodowych - brak synchronizacji z pierwotnym przychodem i kosztem.

2. Jaki wpływ na księgowanie korekt ma fakt, że księgi rachunkowe są otwarte?

3. Podział dokumentów korygujących w świetle prawa podatkowego.

4. Jakie przyczyny uprawniają podatnika do wystawienia faktur korygujących w świetle przepisów prawa oraz bogatego orzecznictwa.

5. Rozliczanie faktur zmniejszających na tle ustaw podatkowych - powiązania VAT, CIT, PIT.

6. Ćwiczenia łączące w sobie wszystkie podatki.

7. Problematyka rozliczenia korekt zwiększających po stronie sprzedającego - pułapki.

8. Jak należy się zachować, gdy otrzymujemy jako nabywca korekty na minus - zaskoczenia.

9. Jak eliminować ryzyka podatkowe.

10. Korekty dotyczące podzielonej płatności.

11. Obrót  zagraniczny WDT i WNT - rozliczanie niedoborów, nadwyżek, rabatów i reklamacji.

12. Dokumentowanie korekt.

13. Zadanie łączące wszystkie poziomy wiedzy.

STUDIUM PRZYPADKU Piotr Kowerdej 26 .06.2020
ONLINE LUB STACJONARNIE !
250 zł
rozwiń
program rozwiń program szkolenia
WYJĄTKOWY, UNIWERSALNY KURS WIEDZY VATOWSKIEJ. Jak radzić sobie z Vatem w praktyce- poczuj OMNIPOTENCJĘ. | 6 SZKOLEŃ TEMATYCZNYCH - zawsze we WTOREK ! TERMINY: 30.06, 7.07, 14.07, 21.07, 28.07, 04.08 Piotr Kowerdej 30 .06.2020
4 .08.2020

ONLINE
1000 zł
rozwiń
program rozwiń program szkolenia

Program szkolenia

DZIEŃ PIERWSZY

1. Niezbędny background, aby prawidłowo postrzegać  obowiązujące zasady w podatku VAT - analiza definicji.
2. Systemy opodatkowania i ich efektywność.
3. Podatnicy w obrocie vatowskim -niespodzianki
4. Dostawa towarów - przykłady.
5. Kwalifikacja świadczenia usług.
6. Czynności nieodpłatne w obrocie gospodarczym.

DZIEŃ DRUGI

1. Dokumentowanie - faktury klasyczne oraz dowody źródłowe z prawem do odliczenia.
2. Podział czynności w podatku VAT i skutki z tym związane.
3. Sprawdzenie wiadomości z poprzednich zajęć - test wiedzy.
4. Obowiązki podatkowe występujące w praktyce.
5. Zasada generalna i wyjątki (media, budowlanka, najem i inne).
6. Pojazdy samochodowe- wiedza priorytetowa.

DZIEŃ TRZECI

1. Podzielona płatność - negatywne konsekwencje w przypadku niedochowania przepisów ustawowych.
2. Kursy przeliczeniowe stosowane w obrocie krajowym i zagranicznym.
3. Schemat myślenia niezbędne w celu rozwiązania wszystkich problemów podatnika.
4. Weryfikacja dotychczasowych doświadczeń - test wiedzy.
5. Ustalanie podstawy opodatkowania.
6. Faktury korygujące zwiększające i zmniejszające podstawę opodatkowania.

DZIEŃ CZWARTY

1. Deklaracja VAT 7 + VAT UE - co, jak i kiedy?
2. Elementy obrotu zagranicznego- koncept - miejsce opodatkowania.
3. WNT i IMPORT TOWARÓW - jako nabycie zagraniczne.
4. Ćwiczenia praktyczne związane z zakupem z unii i krajów trzecich.
5. Sprawdzian wiedzy.
6. Podatek naliczony w praktyce - zasady.
7. Wyłączenia ustawowe - analiza art. 88.

DZIEŃ PIĄTY

1. Zwolnienia podatkowe - wybrane elementy.
2. Pojazdy samochodowe - doświadczenia zakupowo-sprzedażowe.
3. Miejsce opodatkowania przy nabyciu usług.
4. Weryfikacja i rozliczanie IMPORTU USŁUG.
5. Rozwiązywanie casów.
6. Transakcje dla których podatnikiem jest nabywca
(ODWROTNE OBCIĄŻENIE - zagraniczne).

DZIEŃ SZÓSTY

1. WDT - warunki formalne i zasady rozliczania.
2. Eksport - komunikaty elektroniczne i zagrożenia.
3. Zadania kompleksowe łączące różne poziomy wiedzy.
4. Obowiązki podatkowe zagraniczne - ćwiczenia.
5. Test wiedzy.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej lub w formie skanu.

Dokonanie płatności w jednej z dwóch form:
- Płatność przelewem, która jest możliwa z pozycji formularza (przelew na konto)
- Przelew na rachunek umieszczony w zakładce kontakt

Jeżeli płatność za szkolenie zrealizowana została później niż 2 dni przed datą szkolenia, prosimy o wysłanie potwierdzenia dokonania płatności na adres biuro@rewolucjaumyslow.pl

O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Polityka prywatności i pliki cookies ©2014 REWOLUCJA UMYSŁÓW Strony internetowe Łódź
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies. X