Harmonogram szkoleń i kursów

SZKOLENIA PODATKOWE

PROWADZĄCY DATA / MIEJSCE CENA NETTO
AKCJA BILANS w ujęciu podatkowym czyli wszystko to, co wydarzyło się w 2017r. w ustawach VAT, CIT i PIT /SZKOLENIE 2-DNIOWE/ Piotr Kowerdej Kacper Sołoniewicz 21 .11.2017
29 .11.2017

REFLEX / Łódź, ul. Sienkiewicza 9
590 zł
rozwiń
program rozwiń program szkolenia

Program szkolenia

Rewolucja Umysłów Zaprasza Serdecznie na Dwudniowe Szkolenie poprowadzone przez ekspertów, doradców podatkowych.

Szkolenie będzie podzielone na spotkanie warsztatowe z podatku VAT, które poprowadzi Pan Piotr Kowerdej oraz spotkanie dedykowane podatkom dochodowym CIT i PIT, które poprowadzi Pan Kacper Sołoniewicz.

Koszt dwudniowego szkolenia wynosi 590,00 PLN netto + VAT, ale w przypadku udziału większej liczby osób z jednej firmy przewidujemy zniżkę dla każdej kolejnej osoby od 10% do 50%.


P O D A T E K   V A T

PROWADZĄCY | PIOTR KOWERDEJ

TERMINY SZKOLENIĄ | PIERWSZY TERMIN - 21.11.2017 DRUGI TERMIN - 18.12.2017

1. Koszty podatkowe w powiązaniu z prawem do odliczenia podatku VAT przy uwzględnieniu faktur korygujących zmniejszających i zwiększających.

2. Czynności nieodpłatne w zakresie towarów i usług w ramach prowadzonej działalności na tle orzecznictwa z 2017r.

3. Import usług po zmianach - zasady rozliczania obowiązku podatkowego w powiązaniu z prawem do odliczenia.

4. Odwrotne obciążenie - analiza zagrożeń na tle sankcji z art. 112b i c.

5. Pojazd samochodowy i jego wykorzystywanie na potrzeby osobiste z opcją ostatecznego wycofania z działalności.

6. Elementy obrotu zagranicznego WNT, WDT.

7. Refakturowanie czynności - praktyczne problemy.

8. Weryfikacja kontrahentów w aspekcie prawa do odliczeń, kontrola JPK i zmuszanie podatników  do składania korekt deklaracji.

9. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.


P O D A T K I   D O C H O D O W E   C I T   I   P I T

PROWADZACY | KACPER SOŁONIEWICZ

TERMINY SZKOLENIA | PIERWSZY TERMIN - 29.11.2017 DRUGI TERMIN - 13.12.2017

1. Wprowadzenie limitu płatności gotówkowych.

a. Konsekwencje w K.U.P.

b. Przykłady obliczania kwoty limitu na podstawie wybranych transakcji.

2. NAJNOWSZE ORZECZNICTWO W ZAKRESIE REKLAMY, REPREZENTACJI I ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH.

3. Wprowadzenie obniżonej 15% stawki podatku CIT dla tzw. małych podatników oraz dla podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym.

a. Ograniczenia w zastosowaniu stawki dla podmiotów powstałych w wyniku przekształcenia.

4. Wprowadzenie jednorazowej amortyzacji nakładów na środki trwałe w kwocie do 100 000 PLN oraz możliwość zaliczenia do kosztów zaliczek na poczet nabycia środków trwałych - zmiana od stycznia 2017 r.

5. Likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

6. Zmiana zasad opodatkowania aportów wnoszonych na agio.

7. Uzależnienie neutralności podatkowej wymiany udziałów, połączenia lub podziału spółek od istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

8. Zmiana redakcji warunków zwolnienia z podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych (status "beneficial owner").

9. Wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium RP na potrzeby ustalenia ograniczonego obowiązku podatkowego dla nierezydentów.

10. Doprecyzowanie pojęcia "unicestwienie udziałów (akcji)" na potrzeby podziałów spółek.

11. Nowa kwota wolna od podatku PIT.

12. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.

NAJWIĘKSZA OD LAT NOWELIZACJA USTAW O CIT I PIT OD 2018R. Lech Janicki 4 .12.2017
5 .01.2018

REFLEX / Łódź, ul. Sienkiewicza 9
330 zł
rozwiń
program rozwiń program szkolenia

Program szkolenia

Zmiany w CIT i PIT wprowadzone w drugiej połowie 2017r. i planowane zmiany na 2018r.

1. Kontrowersyjne zmiany dotyczące ograniczenia rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na usługi niematerialne, doradcze, prawne, audytorskie, licencje oraz wydatki na reklamę i promocję.

2. Nowa "jednorazowa amortyzacja do 100 000 zł" związana z nabyciem nowych środków trwałych.

3. "3500 zł odchodzi do lamusa" czyli wszystko o podwyższeniu limitu kwotowego związanego z amortyzacją środków trwałych i WNiP do kwoty 10 000 zł.

4. "Koniec z podatkiem u źródła od biletów lotniczych" i inne "świeże" zagadnienia związane z usługami nabywanymi od podmiotów zagranicznych na gruncie CIT i PIT.

5. Minimalny podatek dochodowy dla podatników posiadających nieruchomości komercyjne  (galerie handlowe, budynki biurowe).

6. Nowe ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania zewnętrznego - czyli "niedostateczna kapitalizacja po nowemu".

7. Nowa definicja daty poniesienia kosztów pośrednich w ustawach podatkowych.

8. Zmiany w przepisach o źródłach dochodów - "zyski kapitałowe".

9. Ulga badawczo-rozwojowa (BR) jeszcze korzystniejsza od 2018r. - dwukrotne zwiększenie odliczeń  (100%).

10. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej na gruncie ustaw o CIT, PIT, VAT oraz Ordynacji podatkowej - omówienie nowej instytucji.

11. Nowa kwota wolna od podatku w PIT.

12. Wyższe koszty uzyskania przychodów dla twórców  (85 528 zł) od 2018r.

13. Podwyższenie limitów zwolnień w PIT dla szeregu świadczeń  (zapomogi, żłobki, wypoczynek dzieci itp.).

14. Wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych w zakresie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

15. Nowelizacja przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych  (CFC).

16. Wdrożenie nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) od 2018r. - praktyczne uwagi.

Podsumowanie zmian w CIT, PIT i Ordynacji podatkowej wprowadzonych w 2017r. - stosowanie nowych uregulowań w pierwszych 10 miesiącach 2017r.

1. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów płatności powyżej 15 000 zł w sytuacji, gdy nie zostały one dokonane za pomocą rachunku bankowego - ostateczne wyjaśnienie spornych kwestii i rozbieżnych poglądów.

2. Wprowadzenie tzw. klauzuli beneficial owner w podatku u źródła  (ważne dla podmiotów powiązanych ze spółkami zagranicznymi).

3. Zmiany w Ordynacji podatkowej obowiązujące od 2017r. (m.in. interpretacje podatkowe "po nowemu" wydawane przez Dyrektora KIS, kontrola celno-skarbowa).

4. Praktyczne podsumowanie funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego i planowane zmiany w obowiązkach sprawozdawczych podatników oraz plany w zakresie pozostałych struktur JPK.

5. Stosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jako argumentu uzasadniającego odmowę wydania interpretacji podatkowych - czyli "z jakimi tematami lepiej nie występować o wydanie interpretacji w 2017 i 2018r.?"

NOWELIZACJA PODATKU VAT Piotr Kowerdej 8 .01.2018
22 .01.2018

REFLEX / Łódź, ul. Sienkiewicza 9
330 zł
rozwiń
program rozwiń program szkolenia

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA- WKRÓTCE - PO OSTATECZNYCH USTALENIACH W ZAKRESIE ROZPORZĄDZEŃ USTAWY I ROZPORZĄDZENIACH WYKONAWCZYCH !

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej lub w formie skanu.

Dokonanie płatności w jednej z dwóch form:
- Płatność przelewem, która jest możliwa z pozycji formularza (przelew na konto)
- Przelew na rachunek umieszczony w zakładce kontakt

Jeżeli płatność za szkolenie zrealizowana została później niż 2 dni przed datą szkolenia, prosimy o wysłanie potwierdzenia dokonania płatności na adres biuro@rewolucjaumyslow.pl

O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Polityka prywatności i pliki cookies ©2014 REWOLUCJA UMYSŁÓW Strony internetowe Łódź
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies. X