Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/lemat/public_html/rewolucjaumyslow.pl/panel/baza.php on line 14

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/lemat/public_html/rewolucjaumyslow.pl/panel/baza.php on line 14
Szkolenia i kursy podatkowe - aktualne szkolenia Łódź ,Warszawa.

Harmonogram szkoleń i kursów

SZKOLENIA PODATKOWE

PROWADZĄCY DATA / MIEJSCE CENA NETTO
PODRÓŻE SŁUŻBOWE W 2018 ROKU - WARSZTATY PRAKTYCZNE Lech Janicki 28 .03.2018
REFLEX / Łódź, ul. Sienkiewicza 9
330 zł
rozwiń
program rozwiń program szkolenia

Program szkolenia

1. Czy nowelizacja CIT/PIT 2018 wpływa na rozliczenie podróży służbowych?

2. Czy w 2018 r. ma jakiekolwiek znaczenie dla rozliczeń podatkowych okoliczność, że pracownik jest w podróży służbowej, jest oddelegowany bądź nie jest ani w podróży służbowej ani nie jest oddelegowany lecz odbywa podróż w interesie swojego pracodawcy?

3. Podróże służbowe po zmianach z 2013 roku - krótki wstęp poświęcony efektom zmian w przepisach o podróżach służbowych oraz wątpliwościom interpretacyjnym pojawiających się w latach 2014-2017.

4. Rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. w sprawie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników i jego stosowanie w 2015 i 2016 r. przez sądy i organy podatkowe w kontekście podróży służbowych.

5. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników w świetle zmian obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku; wątpliwości, zagadnienia praktyczne i ich wpływ na rozliczanie podróży służbowych.

6. Dopuszczalny czas trwania podróży służbowej. Podróż służbowa a oddelegowanie.

7. Nieudokumentowane wydatki a zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej (m. in. zagadnienie wręczania napiwków podczas zagranicznych podróży służbowych).

8. Tzw. "pobyt prywatny" pracownika w trakcie podróży służbowej i jego skutki.

9. Wydatki związane z przejazdem autostradami, drogami płatnymi oraz parkingiem.

10. Inne wydatki dodatkowe niezbędne do realizacji zadania służbowego (studium przypadków).

11. Zasady określania diet w przypadku podróży zagranicznej do kilku państw docelowych.

12. Wyżywienie w ramach usługi hotelowej.

13. Ograniczania wartości noclegu w podróży krajowej i zagranicznej.

14. Kontrowersyjna uchwała Sądu Najwyższego z 2014 r. w sprawie ryczałtòw za noclegi kierowców śpiących w kabinach ciężarówek i jej znaczenie dla firm transportowych.

15. Przedstawiciele handlowi - zasady opodatkowania świadczeń z tytułu podróży w świetle wyroku TK i najnowszego korzystnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

16. Zwrot kosztów leczenia podczas zagranicznej podróży służbowej (rola kart EKUZ).

17. Zasady ustalania przychodu pracowników i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych.

18. Określenie diet w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów prawa.

19. Zwrot pracownikom faktycznie poniesionych przez nich wydatków na wyżywienie według rachunków.

20. Zwrot wydatków na jazdy miejscowe.

21. Wydatki reprezentacyjne i reklamowe poniesione przez pracownika w trakcie podróży służbowej (obiady z kontrahentami, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.).

22. Sfinansowanie ubezpieczeń, wiz bądź szczepień pracowników wyjeżdżających poza granice RP - skutki podatkowe na gruncie ustaw o PDOP i PDOF.

23. "Delegacje" pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, menedżerów, właścicieli firm, członków zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych.

24. Podróż służbowa a podnoszenie kwalifikacji zawodowych (kwestia skierowania bądź umowy o podnoszenie kwalifikacji).

25. Pracownicy oddelegowani poza stałe miejsce pracy - zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

26. Używanie przez pracowników samochodów prywatnych w jazdach miejscowych i podróżach służbowych.

27. Wynajęcie samochodu za granicą oraz zakup biletów lotniczych a kwestia "podatku u źródła".

28. Spółka jako płatnik "podatku u źródła" od usług nabywanych za granicą podczas podróży służbowych (obowiązki informacyjne m.in. IFT-2R, CIT-10Z oraz optymalizacja kosztów związanych z nabywanie powyższych usług).

29. Zaliczki na podróże służbowe w różnych walutach, rozliczenie zaliczek przez pracowników.

30. Rola wewnętrznego regulaminu rozliczania podróży służbowych i jego dostosowanie do potrzeb Spółki.

MIEJSCA DOSTAWY TOWARÓW W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA ETS W OBROCIE TRANSGRANICZNYM Piotr Kowerdej 9 .04.2018
REFLEX / Łódź, ul. Sienkiewicza 9
330 zł
rozwiń
program rozwiń program szkolenia

Program szkolenia

1. ZASADY opodatkowania wynikające z przepisów krajowych i dyrektyw unijnych.

2. Schematy opodatkowania występujące w obrocie Vatowskim - omówienie na przykładach.

3. Rozwiązywanie problemów dotyczących obrotu zagranicznego przez pryzmat 6 pytań.

4. Transakcje złożone oraz posługiwanie się numerami UE.

5. Przemieszczenie towaru jako nadrzędny element wiedzy do wykazania stawki 0%.

6. Transakcje seryjne na przykładach.

7. Czy jesteś przekonany, że rozumiesz transakcje WNT i WDT? - LOGIKA przyjętych rozwiązań.

8. Dostawy z montażem oraz obowiązek rozliczenia podatku przez podatnika krajowego.

9. Przegląd najnowszego orzecznictwa krajowego i unijnego.

10. Rozwiązywanie praktycznych przykładów.

11. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.

KOMPLEKSOWE ROZLICZANIE KOREKT W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ŚWIETLE USTAWY VAT, CIT I PIT Piotr Kowerdej 10 .04.2018
REFLEX / Łódź, ul. Sienkiewicza 9
330 zł
rozwiń
program rozwiń program szkolenia

Program szkolenia

1. Analiza przepisów prawa podatkowego określającego korekty w podatku dochodowym uzależniając je wyłącznie od przyczyny.

2. Praktyczne przykłady- w tym na przełomie roku- związane z problematyką CIT i PIT.

3. Korekty przychodowe w podatku VAT - zmniejszenie należnego podatku, a obowiązki podatnika.

4. Korekty zwiększające pierwotne zobowiązanie - kiedy trzeba, a kiedy podatnik nie musi robić korekt deklaracji VAT-7.

5. Najnowsze orzecznictwo w zakresie faktur pustych.

6. Agresywne podejście organów do kwestii korekt podatku naliczonego.

7. Odwrotne obciążenie - problematyka rozliczeń.

8. Przykłady z życia, gdy nałożymy wszystkie podatki - rozliczenia kompleksowe tabelaryczne.

9. Korekty dotyczące WNT i WDT oraz eksportu.

10. Import usług i wyroki Np w aspekcie korygowania rozliczeń.

11. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej lub w formie skanu.

Dokonanie płatności w jednej z dwóch form:
- Płatność przelewem, która jest możliwa z pozycji formularza (przelew na konto)
- Przelew na rachunek umieszczony w zakładce kontakt

Jeżeli płatność za szkolenie zrealizowana została później niż 2 dni przed datą szkolenia, prosimy o wysłanie potwierdzenia dokonania płatności na adres biuro@rewolucjaumyslow.pl

O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Polityka prywatności i pliki cookies ©2014 REWOLUCJA UMYSŁÓW Strony internetowe Łódź
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies. X