Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/lemat/public_html/rewolucjaumyslow.pl/panel/baza.php on line 14

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/lemat/public_html/rewolucjaumyslow.pl/panel/baza.php on line 14
Szkolenia i kursy podatkowe - aktualne szkolenia Łódź ,Warszawa.

Harmonogram szkoleń i kursów

SZKOLENIA PODATKOWE

PROWADZĄCY DATA / MIEJSCE CENA NETTO
CENY TRANSFEROWE SZKOLENIE ODWOŁANE ! ! ! Michał Serafin 26 .02.2018
27 .02.2018

REFLEX / Łódź, ul. Sienkiewicza 9
850 zł
rozwiń
program rozwiń program szkolenia

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Geneza regulacji dotyczących cen transferowych i przyczyna zmian przepisów w zakresie dokumentacji podatkowej

2. Identyfikacja obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej

     a. ustalenie kręgu podmiotów powiązanych

     b. progi dokumentacyjne - zasady obowiązujące do końca 2016 roku oraz obecnie

     c. pojęcie transakcji oraz innych zdarzeń

     d. zasady grupowania transakcji dla potrzeb sporządzenia dokumentacji - aktualne interpretacje organów

     e. szczególne wyłączenia w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej

3. Dokumentacja local file

     a. podmioty zobowiązane do sporządzenia local file

     b. elementy dokumentacji local file z uwzględnieniem wytycznych wskazanych  w rozporządzeniu z 12.09.2017r.

     c. porównanie dokumentacji local file z wcześniejszymi wzorami dokumentacji

4. Analizy danych porównawczych

     a. podmioty zobowiązane do sporządzenia analiz porównawczych

     b. zakres danych wykorzystanych w analizach

     c. opis zgodności warunków transakcji, jako alternatywa dla analiz

5. Dokumentacja master file

     a. podmioty zobowiązane do sporządzenia master file

     b. elementy dokumentacji master file z uwzględnieniem wytycznych wskazanych w rozporządzeniu z 12.09.2017r.

     c. praktyczne problemy w przypadku dokumentacji tworzonej dla całej grupy podmiotów

6. Inne obowiązki sprawozdawcze

     a. oświadczenie o sporządzenie dokumentacji podatkowej

     b. CIT-TP

     c. raportowanie według krajów (raport CbC)

7. Ryzyko w zakresie cen transferowych

     a. stosowanie sankcyjnej stawki

     b. odpowiedzialność karno-skarbowa lub karna

     c. skuteczność działania organów podatkowych


DZIEŃ II

1. Metody szacowania dochodu

     a. preferowane metody szacowania cen

     b. metody zysku transakcyjnego

     c. inne szczególne zasady ustalania wartości rynkowej

     d. procedura sporządzenia analiz porównawczych, w odniesieniu do poszczególnych metod

2. Analiza porównywalności transakcji

     a. kryteria porównywalności

     b. wskazówki wynikające z Wytycznych OECD

3. Uprzednie porozumienia cenowe

4. Warsztaty praktyczne w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowych 

STUDIUM PRZYPADKU Piotr Kowerdej 19 .03.2018
REFLEX / Łódź, ul. Sienkiewicza 9
330 zł
rozwiń
program rozwiń program szkolenia
PODRÓŻE SŁUŻBOWE W 2018 ROKU - WARSZTATY PRAKTYCZNE Lech Janicki 28 .03.2018
REFLEX / Łódź, ul. Sienkiewicza 9
330 zł
rozwiń
program rozwiń program szkolenia

Program szkolenia

1. Czy nowelizacja CIT/PIT 2018 wpływa na rozliczenie podróży służbowych?

2. Czy w 2018 r. ma jakiekolwiek znaczenie dla rozliczeń podatkowych okoliczność, że pracownik jest w podróży służbowej, jest oddelegowany bądź nie jest ani w podróży służbowej ani nie jest oddelegowany lecz odbywa podróż w interesie swojego pracodawcy?

3. Podróże służbowe po zmianach z 2013 roku - krótki wstęp poświęcony efektom zmian w przepisach o podróżach służbowych oraz wątpliwościom interpretacyjnym pojawiających się w latach 2014-2017.

4. Rewolucyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. w sprawie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników i jego stosowanie w 2015 i 2016 r. przez sądy i organy podatkowe w kontekście podróży służbowych.

5. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników w świetle zmian obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku; wątpliwości, zagadnienia praktyczne i ich wpływ na rozliczanie podróży służbowych.

6. Dopuszczalny czas trwania podróży służbowej. Podróż służbowa a oddelegowanie.

7. Nieudokumentowane wydatki a zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej (m. in. zagadnienie wręczania napiwków podczas zagranicznych podróży służbowych).

8. Tzw. "pobyt prywatny" pracownika w trakcie podróży służbowej i jego skutki.

9. Wydatki związane z przejazdem autostradami, drogami płatnymi oraz parkingiem.

10. Inne wydatki dodatkowe niezbędne do realizacji zadania służbowego (studium przypadków).

11. Zasady określania diet w przypadku podróży zagranicznej do kilku państw docelowych.

12. Wyżywienie w ramach usługi hotelowej.

13. Ograniczania wartości noclegu w podróży krajowej i zagranicznej.

14. Kontrowersyjna uchwała Sądu Najwyższego z 2014 r. w sprawie ryczałtòw za noclegi kierowców śpiących w kabinach ciężarówek i jej znaczenie dla firm transportowych.

15. Przedstawiciele handlowi - zasady opodatkowania świadczeń z tytułu podróży w świetle wyroku TK i najnowszego korzystnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

16. Zwrot kosztów leczenia podczas zagranicznej podróży służbowej (rola kart EKUZ).

17. Zasady ustalania przychodu pracowników i stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych.

18. Określenie diet w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów prawa.

19. Zwrot pracownikom faktycznie poniesionych przez nich wydatków na wyżywienie według rachunków.

20. Zwrot wydatków na jazdy miejscowe.

21. Wydatki reprezentacyjne i reklamowe poniesione przez pracownika w trakcie podróży służbowej (obiady z kontrahentami, bilety na imprezy kulturalne i sportowe itp.).

22. Sfinansowanie ubezpieczeń, wiz bądź szczepień pracowników wyjeżdżających poza granice RP - skutki podatkowe na gruncie ustaw o PDOP i PDOF.

23. "Delegacje" pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, menedżerów, właścicieli firm, członków zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych.

24. Podróż służbowa a podnoszenie kwalifikacji zawodowych (kwestia skierowania bądź umowy o podnoszenie kwalifikacji).

25. Pracownicy oddelegowani poza stałe miejsce pracy - zasady stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

26. Używanie przez pracowników samochodów prywatnych w jazdach miejscowych i podróżach służbowych.

27. Wynajęcie samochodu za granicą oraz zakup biletów lotniczych a kwestia "podatku u źródła".

28. Spółka jako płatnik "podatku u źródła" od usług nabywanych za granicą podczas podróży służbowych (obowiązki informacyjne m.in. IFT-2R, CIT-10Z oraz optymalizacja kosztów związanych z nabywanie powyższych usług).

29. Zaliczki na podróże służbowe w różnych walutach, rozliczenie zaliczek przez pracowników.

30. Rola wewnętrznego regulaminu rozliczania podróży służbowych i jego dostosowanie do potrzeb Spółki.

MIEJSCA DOSTAWY TOWARÓW W ŚWIETLE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA ETS W OBROCIE TRANSGRANICZNYM Piotr Kowerdej 9 .04.2018
REFLEX / Łódź, ul. Sienkiewicza 9
330 zł
rozwiń
program rozwiń program szkolenia

Program szkolenia

1. ZASADY opodatkowania wynikające z przepisów krajowych i dyrektyw unijnych.

2. Schematy opodatkowania występujące w obrocie Vatowskim - omówienie na przykładach.

3. Rozwiązywanie problemów dotyczących obrotu zagranicznego przez pryzmat 6 pytań.

4. Transakcje złożone oraz posługiwanie się numerami UE.

5. Przemieszczenie towaru jako nadrzędny element wiedzy do wykazania stawki 0%.

6. Transakcje seryjne na przykładach.

7. Obrót łańcuchowy a przyporządkowanie transportu.

8. Możliwości zmiany zasad opodatkowania.

9. Przegląd najnowszego orzecznictwa krajowego i unijnego.

10. Rozwiązywanie praktycznych przykładów.

11. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.

KOMPLEKSOWE ROZLICZANIE KOREKT W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM W ŚWIETLE USTAWY VAT, CIT I PIT Piotr Kowerdej 10 .04.2018
REFLEX / Łódź, ul. Sienkiewicza 9
330 zł
rozwiń
program rozwiń program szkolenia

Program szkolenia

1. Analiza przepisów prawa podatkowego określającego korekty w podatku dochodowym uzależniając je wyłącznie od przyczyny.

2. Praktyczne przykłady- w tym na przełomie roku- związane z problematyką CIT i PIT.

3. Korekty przychodowe w podatku VAT - zmniejszenie należnego podatku, a obowiązki podatnika.

4. Korekty zwiększające pierwotne zobowiązanie - kiedy trzeba, a kiedy podatnik nie musi robić korekt deklaracji VAT-7.

5. Najnowsze orzecznictwo w zakresie faktur pustych.

6. Agresywne podejście organów do kwestii korekt podatku naliczonego.

7. Odwrotne obciążenie - problematyka rozliczeń.

8. Przykłady z życia, gdy nałożymy wszystkie podatki - rozliczenia kompleksowe tabelaryczne.

9. Korekty dotyczące WNT i WDT oraz eksportu.

10. Import usług i wyroki Np w aspekcie korygowania rozliczeń.

11. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej lub w formie skanu.

Dokonanie płatności w jednej z dwóch form:
- Płatność przelewem, która jest możliwa z pozycji formularza (przelew na konto)
- Przelew na rachunek umieszczony w zakładce kontakt

Jeżeli płatność za szkolenie zrealizowana została później niż 2 dni przed datą szkolenia, prosimy o wysłanie potwierdzenia dokonania płatności na adres biuro@rewolucjaumyslow.pl

O udziale w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Polityka prywatności i pliki cookies ©2014 REWOLUCJA UMYSŁÓW Strony internetowe Łódź
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies. X