SZKOLENIA PODATKOWE

PROWADZĄCY DATA / MIEJSCE CENA NETTO
ZMIANY W JPK ! Marcin Otręba 8 .06.2020
ONLINE
250 zł (307.50 zł brutto)

GODZINY SZKOLENIA | 9:00-13:00

Formularz zgłoszenia

Program szkolenia

Nowy JPK VAT - 2020

1. Uregulowania w zakresie JPK po wprowadzeniu zmian:
- wygaszenie obowiązku  składania deklaracji VAT-7
- deklaracja plus ewidencja VAT w jednym dokumencie
- deklaracje, które wciąż będą obowiązywać
- nowy wzór JPK dla rozliczeń miesięcznych
- nowe zasady dla rozliczeń kwartalnych
- przepisy przejściowe - obowiązywanie od kwietnia i od lipca 2020r.

2. Nowe obowiązki wprowadzone przez ustawodawcę   w związku z  nowym JPK:
- zasady dokonywania korekt JPK uregulowane w ustawie,
- korekta w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia
- kary za brak wysyłki JPK
- kary za brak korekty w terminie lub brak informacji o braku korekty
- korekty deklaracji dotyczących poprzednich okresów po zmianie
- zwrot podatku VAT a korekta JPK - konsekwencje podatkowe

3. Nowy schemat JPK VAT
- nowe kody towarów i usług
- zasady wpisywania kodów
- nowe oznaczenia dokumentów: faktur, raportów z kasy fiskalnej, dowodów wewnętrznych
- obowiązek umieszczania oznaczeń dotyczących mechanizmu podzielonej płatności - zasady
- transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i ich oznaczanie w JPK
- termin płatności - czy należy wpisywać?
- pozostałe istotne elementy JPK

4. Problemy  związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K:
- w jaki sposób kwalifikować towary i usługi do odpowiednich kodów
- kody a inne klasyfikacje np. PKWiU
- kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami - czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
- inne kod u kupującego i sprzedającego - konsekwencje podatkowe
- MPP - kiedy umieszczać?
- co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP - bez takiego obowiązku?
- zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty
- noty korygujące a korekty JPK

5. Nowy wzór JPK_FA:
- dane na fakturze a dane w JPK_FA;
- obowiązujący schemat nr 3
- zasady umieszczania MPP na fakturach i w JPK po zmianach
- kody towarów i usług - czy obowiązkowe na fakturach?
- faktury korekty, duplikaty, faktury wewnętrzne a JPK
- paragony z NIP a dane w JPK - czy to jest faktura?

6. Założenia wysyłki JPK - Format JPK w przypadku:
- ksiąg podatkowych i rachunkowych
- wyciągów bankowych
- magazynu i gospodarki magazynowej
- ewidencji zakupów i ewidencji sprzedaży dla podatku VAT
- faktur
- książki przychodów i rozchodów
- ewidencji przychodów

7. Problemy techniczne z funkcjonowaniem JPK:
- obowiązek dostosowania systemów księgowych do JPK
- problemy techniczne związane z funkcjonowaniem JPK a możliwość wysyłki w innej formie dokumentów
- kontrola podatkowa “standardowa” a drogą elektroniczną - różnice
- żądania US wysyłki innych JPK oprócz ewidencji - zasady kontroli i czynności sprawdzających US w 2020r.
- kontrole w zakresie wysyłki JPK różnych dokumentów - praktyczne aspekty

8.  Nowe e-paragony:
- kasy on-line - zasady stosowania
- przepisy przejściowe - kto kiedy ma obowiązek wymiany kasy fiskalnej?
- dane na paragonie a na e-paragonie
- problemy techniczne związane z wysyłką - uregulowania prawne
- możliwość przekazywania na nośnikach pamięci paragonów - w jakich przypadkach?
- kontrole US w zakresie e-paragonów
- korekta sprzedaży paragonowej - sposób wykazywania w przypadku e-paragonów

9. Pytania uczestników.

Polityka prywatności i pliki cookies ©2014 REWOLUCJA UMYSŁÓW Strony internetowe Łódź
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies. X