Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/lemat/public_html/rewolucjaumyslow.pl/panel/baza.php on line 14

Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/lemat/public_html/rewolucjaumyslow.pl/panel/baza.php on line 14
Prawo - interpretacje. Szkolenia i kursy podatkowe Łódź, Warszawa.

2 0 1 8   R O K


NOWELIZACJA PODATKU VAT.

PRAKTYCZNE ASPEKTY NOWELIZACJI ROKU 2018 NA TLE ZMIAN PRAWA PODATKOWEGO

I INTERPRETACJI ROKU 2017.

INTERPRETACJE I WYROKI

SPRAWY AKTUALNE

ODLICZENIE VAT

Wyrok WSA 29 IX 2017 r. sygn. akt I SA/Kr 709/17

WYKONANIE ZASTĘPCZE

Wyrok NSA 6 lipca 2017 r. sygn. akt I FSK 2173/15

REKLAMA A PREZENTY O MAŁEJ WARTOŚCI

II z Warszawy 27 II 2017 r. nr 1462-IPPPZ.4512.993.2016.1.JO

ZASIEDLENIE A VAT - ROZLICZENIE

Wyrok TSUE 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16

ORZECZNICTWO

FAKTURY PUSTE

Wyrok WSA 13 marca 2017 r. sygn. akt III SA/Wa 1014/16

Wyrok NSA 9 III 2017 r. sygn. akt I FSK 1854/

KOREKTY VAT NALICZONEGO MIMO BRAKU FAKTURY KORYGUJĄCEJ

II PPS 3/4512-685/15-2/WH

PODSTAWA OPODATKOWANIA

NSA 25 VIII 2017 r. sygn. akt I FSK.1315/15

ODWROTNE OBCIĄŻENIE - USŁUGI BUDOWLANE

Dyrektor KIS 22 IX 2017 r. nr 0114-KDIP-1-2.4012.365.2017.1.PC

ŚWIADCZENIA ZWOLNIONE ŚWIADCZONE NIEODPŁATNIE

Dyrektor KIS 1 sierpnia 2017 r. nr 0115-KDIP. 1-1.4012.329.2017.1.AJ

LEASING JAKO DOSTAWA TOWARÓW

TSUE z 4 X 2017 r. sprawa C-164/16 


NOWELIZACJA PRAWA PRACY W ZAKRESIE UMÓW TERMINOWYCH I OCHRONY RODZICIELSTWA

UMOWY NA CZAS OKREŚLONY W ORZECZNICTWIE

Wyrok SN z dnia 5 czerwca 2014r., I PK 308/13

Uchwała SN z dnia 14 lutego 2012r., III PZP 5/11

Wyrok SN z dnia 7 września 2005r., II PK 294/04

Wyrok SN z dnia 5 października 2012r., I PK 79/12

UMOWA O PRACĘ NA OKRES PRÓBNY

Wyrok SN z dnia 4 września 2013r., II PK 358/12

WYPOWIEDZENIE UMOWY NA CZAS OKREŚLONY

Wyrok SN z 11 maja 1999r., I PKN 34/99

Wyrok SN z 10 stycznia 2006r., I PK 97/05

ZWOLNIENIE W OKRESIE WYPOWIEDZENIA Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY

Wyrok SN z dnia 4 marca 2009r., II PK 202/08

Wyrok SN z dnia 7 lutego 2001r., PKN 240/00

Uchwała SN z dnia 19 maja 1992r., I PZP 26/92

Wyrok SN z dnia 26 kwietnia 2011r., II PK 302/10

ŚWIADECTWO PRACY

Stanowisko MPiPS z dnia 16 maja 2012r.

 PODATKOWO-RACHUNKOWE ASPEKTY WIERZYTELNOŚCI NA TLE ROZWIĄZAŃ CYWILISTYCZNYCH

OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 listopada 2014r. nr IPPP2/443-836/14-4/MM

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 lutego 2015r. nr IBPP2/443-1154/14/ICz

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 września 2014r. nr IPPB2/415-558/14-2/MG

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 listopada 2014r. nr IBPBI/1/423-24/14/AB

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 września 2015r. nr IBPB-1-2/4510-184/15/MS

NSA w wyroku z 5 lutego 2015r. sygn. akt II FSK 3113/12

WSA we Wrocławiu w wyroku z 8 stycznia 2015r. sygn. akt I SA/Wr 2017/14
STUDIUM PRZYPADKU

ZAPISY W KSIĘGACH A KOSZTY PODATKOWE

NSA z 9 VI 2015r. sygn. akt II FSK 1236-1237/13

Sposób ujęcia wydatku- w księgach rachunkowych kosztów pośrednich- nie może wpływać na sposób ich rozliczenia- dla celów podatku dochodowego. Niezależnie- czy koszty remontu będziemy aktywować w księgach na koncie (640) są one KUP danego okresu.

KIEDY POWSTAJE PRZYCHÓD PRACOWNIKA Z NIEODPŁATNEGO ŚWIADCZENIA

II z 26 V 2015r. nr IBPB II/1/4511-151/15/MK

Po stronie pracownika przychód- z tytułu świadczeń nieodpłatnych- powstaje już z chwilą ich otrzymania, co oznacza że- do 20 następnego miesiąca- trzeba pobrać zaliczkę.

PRZYCHÓD OPODATKOWANY GDY SPRZEDAŻ W POLSCE NIEPODLEGAJĄCA VAT

II Łódź z 6 II 2015r. nr IPTPB1/415-638/14-4/ASZ)

W sytuacji, gdy dostawa towaru z montażem- opodatkowana jest w innym państwie niż Polska, kwota uzyskana ze sprzedaży- jest dla celów podatku dochodowego w całości przychodem, pomimo- że podatek VAT trzeba zapłacić poza Polską.

 PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA PODATKU CIT

PRZYCHODY I KOSZTY NA PRZEŁOMIE ROKU

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 sierpnia 2014r. nr IPPB3/423-561/14-4/PK1

Wyrok NSA z 21 marca 2014r. sygn. akt II FSK 900/12

Interpretacja Indywidualna Minista Finansów  z 31 lipca 2015r. nr DD6/033/130/MNX/13

Wyrok NSA z 25 kwietnia 2014r. II FSK 4/13

NIEODPŁATNE ŚWIADCZENIA

Interpretacja Indywidualna Ministra Finansów z 25 czerwca 2015r. nr DD3.8222.2.247.2015.OBQ

 zmieniająca

Interpretację Indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 marca 2015r. nr IPTPB1/415-741/14-4/MM)

Interpretacja Indywidualna Ministra Finansów z 5 sierpnia 2015r. nr DD3.8222.2.344.2015.MCA

 zmieniająca

Interpretację Indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 grudnia 2007r. nr ILPB2/415-213/07-2/MT)

Wyrok WSA w Białymstoku z 1 kwietnia 2015r. sygn. akt I SA/Bk 664/14

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 czerwca 2015r. nr IBPBI/2/4510-370/15/JP

MARKETING W FIRMIE

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 lipca 2015r. nr IBPBI/2/4510-375/15/APO

Wyrok WSA w Olsztynie z 20 maja 2015r. sygn. akt I SA/O1229/15

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 kwietnia 2015r. nr ILPB3/4510-1-11/15-2/JG

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 lutego 2014r. nr ILPB3/423-573/13-4/JG)

LEASING

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 czerwca 2015r. nr IBPBI/2/4510-292/15/PC

Wyroki NSA z 1 kwietnia 2015r. sygn akt II FSK 841/13 czy II FSK 717/13

ŚRODKI TRWAŁE

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2015r. nr IBPB-1-1/4511-28/15/ZK

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 września 2014r. sygn. akt II FSK 2024/14

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 lipca 2015r. nr IPTPB3/4510-150/15-4/PM

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 kwietnia 2015r. nr IPTPB1/4511-4/15-5/MR

Wyrok NSA z 30 września 2014r. sygn. akt II FSK 2024/14

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 września 2014r. nr IBPBI/2/423-758/14/MS

Wyrok WSA w Krakowie z 27 kwietnia 2015r. sygn. akt I SA/Kr 28/15

ROZLICZENIA PRACOWNICZE I NIE TYLKO

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 lipca 2014r. nr ILPB3/423-174/14-2/JG

Wyrok WSA w Gdańsku z 13 listopada 2013r. sygn. akt I SA/Gd 960/13

Uchwała 7 Sędziów NSA z 22 czerwca 2015r. sygn. akt II FPS 3/15

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 stycznia 2015r. nr IPTPB3/423-383/14-2/KJ

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 października 2013r. nr IPTPB3/423-277/13-5/GG

DYWIDENDA

Wyrok NSA z 1 lipca 2015r. sygn. akt II FSK 1447/13

ROZLICZENIE STRAT Z LAT UBIEGŁYCH

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 listopada 2013r. nr IPTPB1/415-542/13-2/AP

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 października 2013r. nr ITPB1/415-831/12/AD

Polityka prywatności i pliki cookies ©2014 REWOLUCJA UMYSŁÓW Strony internetowe Łódź
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies. X