SZKOLENIA PODATKOWE

PROWADZĄCY DATA / MIEJSCE CENA NETTO
CENY TRANSFEROWE Michał Serafin 26-27 .09.2017
REFLEX / Łódź, ul. Sienkiewicza 9
890 zł (1094.70 zł brutto)

GODZINY SZKOLENIA | 9.00-14.00


S Z K O L E N I E   2 - D N I O W E

W związku z planowaną zmianą przepisów z zakresu cen transferowych, chcemy zaproponować Państwu dwudniowe szkolenie/warsztaty praktyczne dotyczące problematyki cen transferowych. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do głównych księgowych oraz osób, odpowiedzialnych za kwestię cen transferowych w przedsiębiorstwach. W pierwszej części szkolenia zostaną omówione podstawowe kwestie związane z obowiązkiem dokumentacyjnym, w zakresie obowiązujących przepisów oraz planowanych zmian. Druga część szkolenia to warsztaty praktyczne, których celem jest wspólne omówienie sporządzanych przez uczestników dokumentacji podatkowych lub też sporządzenie dokumentacji przez uczestników, przy udziale osoby nadzorującej (trenera).

W tym miejscu chcemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że tematyka cen transferowych- w związku z planowanymi zmianami- będzie tematem coraz częstszych kontroli podatkowych. Trzeba pamiętać bowiem, że:

1. Zmiany przepisów mają na celu "uszczelnienie systemu" i objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym wszelkich transakcji i innych zdarzeń, które mają wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika.

2. Zmiany dotyczące cen transferowych dokonywane są corocznie od 2013r.- co też potwierdza, że jest to temat bardzo istotny Ministerstwa Finansów oraz administracji podatkowej.

3. Warto zauważyć, że kontrole w zakresie cen transferowych- choć rzadkie- mogą okazać się niezwykle kosztowne dla podatnika. Przykładowo, kwota doszacowania podatku (według stawki 50%) w kontroli cen transferowych, była w latach 2009 i 2011 dwukrotnie wyższa od doszacowań podatku w innych kontrolach. Ponadto, średnie doszacowanie dochodu przez UKS w latach 2009-2013 wynosiło 913 tyś. PLN.

4. Liczba pracowników organów podatkowych- zaangażowanych w kontrole- w zakresie cen transferowych wynosi ok. 100 osób. Najwięcej pracuje w województwie mazowieckim, łódzkim i małopolskim.

5. W związku ze znowelizowanymi przepisami, niektórzy podatnicy będą zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowych (local file oraz master file), które zawierać będą nowe elementy m.in. obowiązek sporządzenia analiz benchmarkingowych.

6. Na niektórych podatnikach, będą ciążyły nowe obowiązki sprawozdawcze m.in. obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji, czy też uproszczonych sprawozdań- o rodzaju i ilości transakcji, co do których spoczywa obowiązek dokumentacyjny.

W związku z tym- kluczową kwestią dla przedsiębiorstw powiązanych, jest przygotowanie dokumentacji podatkowych w sposób odpowiedni, celem zabezpieczenia ewentualnego ryzyka związanego z doszacowaniem podatku. W tym zakresie- pomocne może okazać się proponowane szkolenie.

Formularz zgłoszenia

Program szkolenia

Dzień I

1. Pojęcie podmiotów powiązanych

          a. powiązania kapitałowe

          b. powiązania personalne

2. Aktualne wymogi w zakresie dokumentacji podatkowej oraz planowane zmiany w tym zakresie

          a. dokumentacja podatkowa w świetle aktualnie obowiązujących przepisów

          b. dokumentacja local file oraz master file

          c. pozostałe zmiany w zakresie obowiązku dokumentacyjnego

3. Metody szacowania cen transferowych

          a. podstawowe metody szacowania cen transferowych

          b. szczególne przypadki i warunki ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług

          c. usługi o niskiej watości dodanej

          d. ceny transferowe w przypadku restrukturyzacji

4. Analiza porównywalności transakcji

5. Metody ograniczające ryzyka w zakresie szacowania dochodu

          a. polityka cen transferowych

          b. benchmarking

          c. uprzednie porozumienia cenowe

 

Dzień II

1. Warsztaty praktyczne w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowych

          a. omówienie głównych problemów oraz wątpliwości dotyczących sporządzania dokumentacji podatkowych

          b. analiza dokumentacji sporządzonych przez podatnika

          c. sporządzanie dokumentacji podatkowych przez uczestników pod nadzorem trenera

Polityka prywatności i pliki cookies ©2014 REWOLUCJA UMYSŁÓW Strony internetowe Łódź
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies. X